pd-forms

4.0.1 • Public • Published

Build Status Licence coverage

Pd\Form\Rules + pdForms.js

Knihovna poskytuje nástroje, pomocí kterých je možné zaregistrovat vlastní validační pravidla do Nette\Forms a navíc poskytuje podporu pro live, měkkou a ajaxovou validaci, které lze zaregistrovat v PHP kódu. Řešení vychází z nativní podpory Nette pro custom validační pravidla https://pla.nette.org/cs/vlastni-validacni-pravidla, ale nespoléhá ani nekopíruje interní quirks Nette frameworku.

Dokumentace

Verze

Version Branch Nette PHP
^3.4.0 master 2.4 | ^3.0.0 ^7.4 | ^8.0
>=3.0.0 <3.4.0 v3.0 2.4 ^7.1
^2.0.0 v2.0 2.3 ^7.1

Package Sidebar

Install

npm i pd-forms

Weekly Downloads

612

Version

4.0.1

License

MIT

Unpacked Size

95 kB

Total Files

44

Last publish

Collaborators

  • pecka
  • zipper.cze
  • jan.kaderabek