onlineplatby

onlineplatby

Slovenské online platby pre node.js

 • Tatrabanka - tatrapay
 • Tatrabanka - cardpay
 • Slovenská sporiteľňa - sporopay
 • VÚB banka - vubeplatby
 • Volksbank - vebpay
 • UniCredit Bank - uniplatba
 • Poštová banka - platbaonline
 • ČSOB platobné tlačítko - platobnetlacitko
 • OTP Banka - otppay
 • ASMS - platba cez SMS správu (skoro dokončené, musím to otestovať)
 • No dependencies

Ešte to nemám poriadne otestované ... ale kľúče mi sedeli všetky, návratové URL som skúšal len z Tatrabanky


$ npm install onlineplatby

var platby = require('onlineplatby');
 
// maximálna dĺžka poznámky 30 znakov (overované) 
// poznámka musí byť bez diakritiky ako aj UserName pri CardPay 
// cena, VS, KS, poznámka 
var platba = platby.platba(100.23, '201300001', '0308', 'platba poznamka');
 
// objekt platba obsahuje: 
platba.cena; // {Number} 
platba.mena; // {String} 
platba.VS; // {String} 
platba.KS; // {String} 
platba.SS; // {String} :: nie každá platba podporuje SS 
platba.notifikaciaEmail; // {String} :: nie každá platba podporuje notifikáciu 
platba.notifikaciaMobil; // {String} :: nie každá platba podporuje notifikáciu 
platba.poznamka; // {String} :: nie každá platba podporuje poznámku 
 
// vygenerovanie platieb 
platba.tatrapay('MID', 'KEY', 'return URL');
platba.cardpay('MID', 'KEY', 'return URL', 'Peter Sirka', '188.167.113.219');
platba.vubeplatby('MID', 'KEY', 'return URL');
platba.uniplatba('MID', 'KEY', 'return URL');
platba.vebpay('MID', 'KEY', 'return URL');
platba.sporopay('KEY', 'UCET/KOD', 'return URL');
 
// platbaonline nepodporuje podpísanie platby, preto je potrebné skontrolovať účet, či peniaze prišli 
platba.platbaonline('nazov', 'return URL');
 
// otppay nepodporuje podpísanie platby, preto je potrebné skontrolovať účet, či peniaze prišli 
platba.otppay('MID', 'return URL');
 
// platobnetlacitko nepodporuje podpísanie platby, preto je potrebné skontrolovať účet, či peniaze prišli 
platba.platobnetlacitko('MID', 'UCET/KOD', 'return URL');
 
// na pozadí sa vygeneruje JavaScript, ktorý treba vložiť do stránky 
// nižšie uvedená funkcia vygeneruje javascript 
platba.toString();
<a href="javascript:platbaTatrapay()">Zaplatiť cez Tatrapay</a>
<a href="javascript:platbaCardpay()">Zaplatiť cez Cardpay</a>
<a href="javascript:platbaVubeplatby()">Zaplatiť cez Vubeplatby</a>
<a href="javascript:platbaUniplatba()">Zaplatiť cez Uniplatba</a>
<a href="javascript:platbaVebpay()">Zaplatiť cez Vebpay</a>
<a href="javascript:platbaSporopay()">Zaplatiť cez Sporopay</a>
<a href="javascript:platbaPlatbaonline()">Zaplatiť cez Platbaonline</a>
<a href="javascript:platbaOtppay()">Zaplatiť cez Otppay</a>
<a href="javascript:platbaPlatobnetlacitko()">Zaplatiť cez Platobnetlacitko</a>
 
var platby = require('onlineplatby');
 
 
// params musí byť objekt s URL parametrami 
// príklad: require('querystring').parse('RES=OK&VS=12345678&SIGN=348SADUADSZIASDZ'); 
 
var platba = platby.PlatbaSpracovanieTatrapay('KEY', params);
var platba = platby.PlatbaSpracovanieCardpay('KEY', params);
var platba = platby.PlatbaSpracovanieVubeplatby('KEY', params);
var platba = platby.PlatbaSpracovanieUniplatba('KEY', params);
var platba = platby.PlatbaSpracovanieSporopay('KEY', params, tatoURLadresa_returnURL);
var platba = platby.PlatbaSpracovanieVebpay('KEY', params);
 
if (platba.jeZaplatena) {
// OK 
}
 
platba.jeZaplatena; // {Boolean} 
platba.stav; // {String} OK, NO, TOOT 
platba.VS; // {String} variabilný symbol 
 

http://www.petersirka.sk