node package manager

onlineplatby

Slovenské online platby pre node.js

Nemal som možnosť všetko otestovať. V prípade problému ma kontaktujte.

 • Tatra banka - tatrapay (hmac + des)
 • Tatra banka - cardpay (hmac + des)
 • Slovenská sporiteľňa - sporopay
 • VÚB banka - vubeplatby
 • Volksbank - vebpay
 • UniCredit Bank - uniplatba
 • Poštová banka - platbaonline
 • ČSOB platobné tlačítko - platobnetlacitko
 • OTP Banka - otppay
 • ASMS - platba cez SMS správu (skoro dokončené, musím to otestovať)
 • No dependencies

$ npm install onlineplatby

Vytvorenie platby

var OP = require('onlineplatby');
 
// maximálna dĺžka poznámky 30 znakov (overované) 
// poznámka musí byť bez diakritiky ako aj UserName pri CardPay 
// cena, VS, KS, poznámka 
// require('onlineplatby').create(amount, vs, cs, note) 
var payment = OP.create(100.23, '201300001', '0308', 'platba poznamka');
 
// objekt platba obsahuje: 
payment.amount;    // {Number} 
payment.currency;  // {String} 
payment.VS;        // {String} 
payment.CS;        // {String} :: nie každá služba podporuje SS 
payment.SS;        // {String} :: nie každá služba podporuje SS 
payment.email;     // {String} :: nie každá služba podporuje notifikáciu 
payment.phone;     // {String} :: nie každá služba podporuje notifikáciu 
payment.note;      // {String} :: nie každá služba podporuje poznámku 
 
// vygenerovanie platieb 
 
payment.tatrapay('MID', 'KEY', 'return URL'); // HMAC 
payment.cardpay('MID', 'KEY', 'return URL', 'Peter Sirka', '188.167.113.219'); // HMAC 
payment.tatrapay2('MID', 'KEY', 'return URL'); // DES 
payment.cardpay2('MID', 'KEY', 'return URL', 'Peter Sirka', '188.167.113.219'); // DES 
 
payment.vubeplatby('MID', 'KEY', 'return URL');
payment.uniplatba('MID', 'KEY', 'return URL');
payment.vebpay('MID', 'KEY', 'return URL');
payment.sporopay('KEY', 'UCET/KOD', 'return URL');
 
// platbaonline nepodporuje podpísanie platby, preto je potrebné skontrolovať účet, či peniaze prišli 
payment.platbaonline('nazov', 'return URL');
 
// otppay nepodporuje podpísanie platby, preto je potrebné skontrolovať účet, či peniaze prišli 
payment.otppay('MID', 'return URL');
 
// platobnetlacitko nepodporuje podpísanie platby, preto je potrebné skontrolovať účet, či peniaze prišli 
payment.platobnetlacitko('MID', 'UCET/KOD', 'return URL');
 
// na pozadí sa vygeneruje JavaScript, ktorý treba vložiť do stránky 
// nižšie uvedená funkcia vygeneruje javascript 
payment.toString();
<a href="javascript:onlineplatby_tatrapay()">Zaplatiť cez Tatrapay</a>
<a href="javascript:onlineplatby_cardpay()">Zaplatiť cez Cardpay</a>
<a href="javascript:onlineplatby_vubeplatby()">Zaplatiť cez Vubeplatby</a>
<a href="javascript:onlineplatby_uniplatba()">Zaplatiť cez Uniplatba</a>
<a href="javascript:onlineplatby_vebpay()">Zaplatiť cez Vebpay</a>
<a href="javascript:onlineplatby_sporopay()">Zaplatiť cez Sporopay</a>
<a href="javascript:onlineplatby_platbaoline()">Zaplatiť cez Platbaonline</a>
<a href="javascript:onlineplatby_otppay()">Zaplatiť cez OTP Pay</a>
<a href="javascript:onlineplatby_platobnetlacitko()">Zaplatiť cez Platobnetlacitko</a>

Spracovanie platby

 
var OP = require('onlineplatby');
 
// params musí byť objekt s URL parametrami 
// príklad: require('querystring').parse('RES=OK&VS=12345678&SIGN=348SADUADSZIASDZ'); 
 
var response = OP.process('tatrapay', 'KEY', params); // HMAC 
var response = OP.process('cardpay', 'KEY', params); // HMAC 
var response = OP.process('tatrapay2', 'KEY', params); // DES 
var response = OP.process('cardpay2', 'KEY', params); // DES 
var response = OP.process('vubeplatby', 'KEY', params);
var response = OP.process('uniplatba', 'KEY', params);
var response = OP.process('sporopay', 'KEY', params, current_process_url_address);
var response = OP.process('vebpay', 'KEY', params);
 
if (response.paid) {
    // OK 
}
 
repsonse.paid;    // {Boolean} 
repsonse.status;  // {String} OK, NO, TOOT 
repsonse.VS;      // {String} variabilný symbol 
repsonse.SS;      // {String} špecifický symbol 
repsonse.note;    // {String} poznámka 

Kontakt

Peter Širka, contact: petersirka@gmail.com