Nuns Practicing Misanthropy
  Share your code. npm Orgs help your team discover, share, and reuse code. Create a free org »

  onlineplatbypublic

  Slovenské online platby pre node.js

  Nemal som možnosť všetko otestovať. V prípade problému ma kontaktujte.

  • Tatra banka - tatrapay (hmac + des)
  • Tatra banka - cardpay (hmac + des)
  • Slovenská sporiteľňa - sporopay
  • VÚB banka - vubeplatby
  • Volksbank - vebpay
  • UniCredit Bank - uniplatba
  • Poštová banka - platbaonline
  • ČSOB platobné tlačítko - platobnetlacitko
  • OTP Banka - otppay
  • ASMS - platba cez SMS správu (skoro dokončené, musím to otestovať)
  • No dependencies

  $ npm install onlineplatby

  Vytvorenie platby

  var OP = require('onlineplatby');
   
  // maximálna dĺžka poznámky 30 znakov (overované) 
  // poznámka musí byť bez diakritiky ako aj UserName pri CardPay 
  // cena, VS, KS, poznámka 
  // require('onlineplatby').create(amount, vs, cs, note) 
  var payment = OP.create(100.23, '201300001', '0308', 'platba poznamka');
   
  // objekt platba obsahuje: 
  payment.amount;    // {Number} 
  payment.currency;  // {String} 
  payment.VS;        // {String} 
  payment.CS;        // {String} :: nie každá služba podporuje SS 
  payment.SS;        // {String} :: nie každá služba podporuje SS 
  payment.email;     // {String} :: nie každá služba podporuje notifikáciu 
  payment.phone;     // {String} :: nie každá služba podporuje notifikáciu 
  payment.note;      // {String} :: nie každá služba podporuje poznámku 
   
  // vygenerovanie platieb 
   
  payment.tatrapay('MID', 'KEY', 'return URL'); // HMAC 
  payment.cardpay('MID', 'KEY', 'return URL', 'Peter Sirka', '188.167.113.219'); // HMAC 
  payment.tatrapay2('MID', 'KEY', 'return URL'); // DES 
  payment.cardpay2('MID', 'KEY', 'return URL', 'Peter Sirka', '188.167.113.219'); // DES 
   
  payment.vubeplatby('MID', 'KEY', 'return URL');
  payment.uniplatba('MID', 'KEY', 'return URL');
  payment.vebpay('MID', 'KEY', 'return URL');
  payment.sporopay('KEY', 'UCET/KOD', 'return URL');
   
  // platbaonline nepodporuje podpísanie platby, preto je potrebné skontrolovať účet, či peniaze prišli 
  payment.platbaonline('nazov', 'return URL');
   
  // otppay nepodporuje podpísanie platby, preto je potrebné skontrolovať účet, či peniaze prišli 
  payment.otppay('MID', 'return URL');
   
  // platobnetlacitko nepodporuje podpísanie platby, preto je potrebné skontrolovať účet, či peniaze prišli 
  payment.platobnetlacitko('MID', 'UCET/KOD', 'return URL');
   
  // na pozadí sa vygeneruje JavaScript, ktorý treba vložiť do stránky 
  // nižšie uvedená funkcia vygeneruje javascript 
  payment.toString();
  <a href="javascript:onlineplatby_tatrapay()">Zaplatiť cez Tatrapay</a>
  <a href="javascript:onlineplatby_cardpay()">Zaplatiť cez Cardpay</a>
  <a href="javascript:onlineplatby_vubeplatby()">Zaplatiť cez Vubeplatby</a>
  <a href="javascript:onlineplatby_uniplatba()">Zaplatiť cez Uniplatba</a>
  <a href="javascript:onlineplatby_vebpay()">Zaplatiť cez Vebpay</a>
  <a href="javascript:onlineplatby_sporopay()">Zaplatiť cez Sporopay</a>
  <a href="javascript:onlineplatby_platbaoline()">Zaplatiť cez Platbaonline</a>
  <a href="javascript:onlineplatby_otppay()">Zaplatiť cez OTP Pay</a>
  <a href="javascript:onlineplatby_platobnetlacitko()">Zaplatiť cez Platobnetlacitko</a>

  Spracovanie platby

   
  var OP = require('onlineplatby');
   
  // params musí byť objekt s URL parametrami 
  // príklad: require('querystring').parse('RES=OK&VS=12345678&SIGN=348SADUADSZIASDZ'); 
   
  var response = OP.process('tatrapay', 'KEY', params); // HMAC 
  var response = OP.process('cardpay', 'KEY', params); // HMAC 
  var response = OP.process('tatrapay2', 'KEY', params); // DES 
  var response = OP.process('cardpay2', 'KEY', params); // DES 
  var response = OP.process('vubeplatby', 'KEY', params);
  var response = OP.process('uniplatba', 'KEY', params);
  var response = OP.process('sporopay', 'KEY', params, current_process_url_address);
  var response = OP.process('vebpay', 'KEY', params);
   
  if (response.paid) {
      // OK 
  }
   
  repsonse.paid;    // {Boolean} 
  repsonse.status;  // {String} OK, NO, TOOT 
  repsonse.VS;      // {String} variabilný symbol 
  repsonse.SS;      // {String} špecifický symbol 
  repsonse.note;    // {String} poznámka 

  Kontakt

  Peter Širka, contact: petersirka@gmail.com

  Keywords

  none

  install

  npm i onlineplatby

  Downloadslast 7 days

  9

  version

  2.3.2

  license

  MIT

  repository

  github.com

  last publish

  collaborators

  • avatar