onlineplatby

onlineplatby

Slovenské online platby pre node.js

 • jednoduché použitie
 • Tatrabanka - tatrapay
 • Tatrabanka - cardpay
 • Slovenská sporiteľňa - sporopay
 • VÚB banka - vubeplatby
 • Volksbank - vebpay
 • UniCredit Bank - uniplatba
 • Poštová banka - platbaonline
 • ČSOB platobné tlačítko - platobnetlacitko
 • OTP Banka - otppay
 • ASMS - platba cez SMS správu (ešte nemám otestované)
 • No dependencies

$ npm install onlineplatby

var platby = require('onlineplatby');
var platba = platby.platba(100.23, '201300001', '0308', 'platba poznamka');
 
platba.tatrapay('MID', 'KEY', 'return URL');
platba.cardpay('MID', 'KEY', 'return URL', 'Peter Sirka', '188.167.113.219');
platba.vubeplatby('MID', 'KEY', 'return URL');
platba.uniplatba('MID', 'KEY', 'return URL');
platba.vebpay('MID', 'KEY', 'return URL');
platba.sporopay('KEY', 'UCET/KOD', 'return URL');
 
// platbaonline nepodporuje podpísanie platby, preto je potrebné skontrolovať účet, či peniaze prišli 
platba.platbaonline('nazov', 'return URL');
 
// otppay nepodporuje podpísanie platby, preto je potrebné skontrolovať účet, či peniaze prišli 
platba.otppay('MID', 'return URL');
 
// platobnetlacitko nepodporuje podpísanie platby, preto je potrebné skontrolovať účet, či peniaze prišli 
platba.platobnetlacitko('MID', 'UCET/KOD', 'return URL');
 
// na pozadí sa vygeneruje JavaScript, ktorý treba vložiť do stránky 
// nižšie uvedená funkcia vygeneruje javascript 
platba.toString();
<a href="javascript:platbaTatrapay()">Zaplatiť cez Tatrapay</a>
<a href="javascript:platbaCardpay()">Zaplatiť cez Cardpay</a>
<a href="javascript:platbaVubeplatby()">Zaplatiť cez Vubeplatby</a>
<a href="javascript:platbaUniplatba()">Zaplatiť cez Uniplatba</a>
<a href="javascript:platbaVebpay()">Zaplatiť cez Vebpay</a>
<a href="javascript:platbaSporopay()">Zaplatiť cez Sporopay</a>
<a href="javascript:platbaPlatbaonline()">Zaplatiť cez Platbaonline</a>
<a href="javascript:platbaOtppay()">Zaplatiť cez Otppay</a>
<a href="javascript:platbaPlatobnetlacitko()">Zaplatiť cez Platobnetlacitko</a>

http://www.petersirka.sk