obanb_pluginone
TypeScript icon, indicating that this package has built-in type declarations

1.10.3 • Public • Published

Společná funcionalita pro posílání/příjem SAP požadavků/odpovědí CircleCI code style: prettier

Společné funkce, konstanty pro posílání zpráv do SAPu a příjem z něj

Obsahuje konstanty určující službu SAPu, např. 35=SAMOODECET atd.

Package Sidebar

Install

npm i obanb_pluginone

Homepage

pluginOne

Weekly Downloads

0

Version

1.10.3

License

ISC

Unpacked Size

6.75 kB

Total Files

8

Last publish

Collaborators

  • obanb