node package manager

noggin

noggin

A Javascript logging utility supporting log levels and categories.

Usage (CoffeeScript)

logger = require('noggin')
logger.setLogLevel(noggin.ALL)
logger.info "Log level is now #{noggin.logLevelToString(noggin.ALL)}"
#2013-01-02T03:31:32.242Z [DEBUG] [logger] Log level is now DEBUG | INFO | WARN | ERROR | FATAL 
 
logger.debug "WAT?! NO"
#2013-01-02T03:31:32.242Z [DEBUG] WAT?! NO 
 
logger.error "Database message"'database'
#2013-01-02T03:31:32.242Z [ERROR] [database] Database message 

Category wrapped logger (CoffeeScript)

logger = require('noggin').forCategory('database')
 
logger.setLogLevel(noggin.ALL)
logger.info "Log level for database category is now #{noggin.logLevelToString(noggin.ALL)}"
#2013-01-02T03:31:32.242Z [DEBUG] [database] Log level for database is now DEBUG | INFO | WARN | ERROR | FATAL 
 
logger.error 'Database message'
#2013-01-02T03:31:32.242Z [ERROR] [database] Database message 
 

Override the default formatter

logger = require('noggin')
 
#json output 
logger.formatter = (msg, category, level)->
  msg =
    time: new Date()
    category: category
    level: level
    message: msg
 
logger.info "This is a message""sys"
#{"time":"2013-01-02T03:31:32.242Z","category":"sys","level":"INFO","message":"This is a message"}

Change output target

logger = require('noggin')
 
#post it somewhere 
logger.output = (msg)->
  ImaginaryHTTP.post("http://localhost/logsink"msg)