node package manager

node-derby

multi-environment configuration manager

About

Projenizi farklı ortamlarda farklı ayarlarla kullanmanızı sağlar.

Installation

npm install node-derby

Usage

Ayarları bir klasör içerisinde toplamalısınız. Bu klasör içerisinde ortam adı ile eş js dosyaları bulunmalı. Ayrıca genel ayarlar içinde default.js isminde bir dosya oluşturabilirsiniz. Ortam ayarları öntanımlı ayarları her zaman ezer.

settings/default.js

var Settings = {
    db : {
        host : 'localhost',
        dbname : 'test'
    }
};
 
module.exports = Settings;

settings/production.js

var Settings = {
    logfile : '/var/production.log',
    db : {
        username : 'production',
        password : '123456'
    }
};
 
module.exports = Settings;

settings/stage.js

var Settings = {
    logfile : '/var/stage.log',
    db : {
        username : 'stage',
        password : '123'
    }
};
 
module.exports = Settings;

app.js

if (!process.env.NODE_ENV)
{
    console.log("Please set 'NODE_ENV'.");
    process.exit();
}
 
var Derby = require('derby');
Derby.setup(process.env.NODE_ENV, __dirname + '/settings/');
 
console.log(Derby.data);