nav-frontend-typografi
TypeScript icon, indicating that this package has built-in type declarations

4.0.2 • Public • Published

react-module: nav-frontend-typografi

Alle typografi elementer er implementer i TypografiBase, men alle subtyper er allerede definert.

Propen type er definert for alle subtyper av TypografiBase.

Installering:

npm install classnames nav-frontend-core nav-frontend-typografi nav-frontend-typografi-style prop-types react --save

Disclaimer:

NPM-pakken(e) publisert av NAV IT er midlertidig unscoped'e, men vil bli prefikset og scopet med @navikt i fremtiden. Vi gjør oppmerksom på at npm-pakkene i følgende lenke, og kun disse npm-pakkene, er forvaltet og publisert offisielt av NAV IT:

https://www.npmjs.com/org/navikt

Oppdatert liste over gyldige pakker ligger til enhver tid beskrevet her.

NAV IT tar ikke ansvar for eventuell bruk av annen programvare som fremstilles som om de skulle vært publisert av NAV.

Vi refererer ellers til MIT-lisensen som ligger vedlagt i repository: https://github.com/navikt/nav-frontend-moduler/tree/master/packages/node_modules/nav-frontend-typografi

Readme

Keywords

none

Package Sidebar

Install

npm i nav-frontend-typografi

Weekly Downloads

683

Version

4.0.2

License

MIT

Unpacked Size

71.2 kB

Total Files

42

Last publish

Collaborators

  • kenajoh
  • andnorda
  • julian-nav
  • larshansennav