nav-frontend-snakkeboble
TypeScript icon, indicating that this package has built-in type declarations

3.0.2 • Public • Published

react-module: nav-frontend-snakkeboble

Snakkebobler for å illustere dialog.

Installering:

npm install classnames nav-frontend-core nav-frontend-paneler nav-frontend-paneler-style nav-frontend-snakkeboble nav-frontend-snakkeboble-style nav-frontend-typografi nav-frontend-typografi-style prop-types react --save

Disclaimer:

NPM-pakken(e) publisert av NAV IT er midlertidig unscoped'e, men vil bli prefikset og scopet med @navikt i fremtiden. Vi gjør oppmerksom på at npm-pakkene i følgende lenke, og kun disse npm-pakkene, er forvaltet og publisert offisielt av NAV IT:

https://www.npmjs.com/org/navikt

Oppdatert liste over gyldige pakker ligger til enhver tid beskrevet her.

NAV IT tar ikke ansvar for eventuell bruk av annen programvare som fremstilles som om de skulle vært publisert av NAV.

Vi refererer ellers til MIT-lisensen som ligger vedlagt i repository: https://github.com/navikt/nav-frontend-moduler/tree/master/packages/node_modules/nav-frontend-snakkeboble

Readme

Keywords

none

Package Sidebar

Install

npm i nav-frontend-snakkeboble

Weekly Downloads

30

Version

3.0.2

License

MIT

Unpacked Size

11.3 kB

Total Files

6

Last publish

Collaborators

  • kenajoh
  • andnorda
  • julian-nav
  • larshansennav