Nefarious Pomegranate Magnate

  nav-frontend-snakkeboble
  TypeScript icon, indicating that this package has built-in type declarations

  3.0.1 • Public • Published

  react-module: nav-frontend-snakkeboble

  Snakkebobler for å illustere dialog.

  Installering:

  npm install classnames nav-frontend-core nav-frontend-paneler nav-frontend-paneler-style nav-frontend-snakkeboble nav-frontend-snakkeboble-style nav-frontend-typografi nav-frontend-typografi-style prop-types react --save
  

  Disclaimer:

  NPM-pakken(e) publisert av NAV IT er midlertidig unscoped'e, men vil bli prefikset og scopet med @navikt i fremtiden. Vi gjør oppmerksom på at npm-pakkene i følgende lenke, og kun disse npm-pakkene, er forvaltet og publisert offisielt av NAV IT:

  https://www.npmjs.com/org/navikt

  Oppdatert liste over gyldige pakker ligger til enhver tid beskrevet her.

  NAV IT tar ikke ansvar for eventuell bruk av annen programvare som fremstilles som om de skulle vært publisert av NAV.

  Vi refererer ellers til MIT-lisensen som ligger vedlagt i repository: https://github.com/navikt/nav-frontend-moduler/tree/master/packages/node_modules/nav-frontend-snakkeboble

  Keywords

  none

  Install

  npm i nav-frontend-snakkeboble

  DownloadsWeekly Downloads

  699

  Version

  3.0.1

  License

  MIT

  Unpacked Size

  11.3 kB

  Total Files

  6

  Last publish

  Collaborators

  • erlendev
  • kenajoh
  • andnorda