nav-frontend-skjema-style

3.0.3 • Public • Published

less-module: nav-frontend-skjema-style

Skjema-modulen har per i dag ingen react-implementasjon. Ta en titt på html-visningen for å se hvordan den kan brukes.

Installering:

npm install nav-frontend-core nav-frontend-paneler-style nav-frontend-skjema-style nav-frontend-typografi-style --save

Disclaimer:

NPM-pakken(e) publisert av NAV IT er midlertidig unscoped'e, men vil bli prefikset og scopet med @navikt i fremtiden. Vi gjør oppmerksom på at npm-pakkene i følgende lenke, og kun disse npm-pakkene, er forvaltet og publisert offisielt av NAV IT:

https://www.npmjs.com/org/navikt

Oppdatert liste over gyldige pakker ligger til enhver tid beskrevet her.

NAV IT tar ikke ansvar for eventuell bruk av annen programvare som fremstilles som om de skulle vært publisert av NAV.

Vi refererer ellers til MIT-lisensen som ligger vedlagt i repository: https://github.com/navikt/nav-frontend-moduler/tree/master/packages/node_modules/nav-frontend-skjema-style

Readme

Keywords

none

Package Sidebar

Install

npm i nav-frontend-skjema-style

Weekly Downloads

763

Version

3.0.3

License

MIT

Unpacked Size

38.9 kB

Total Files

18

Last publish

Collaborators

  • kenajoh
  • andnorda
  • julian-nav
  • larshansennav