nav-frontend-hjelpetekst
TypeScript icon, indicating that this package has built-in type declarations

3.1.3 • Public • Published

less-module: nav-frontend-hjelpetekst

Installering:

npm install classnames lodash.throttle nav-frontend-core nav-frontend-hjelpetekst nav-frontend-hjelpetekst-style nav-frontend-ikoner-assets nav-frontend-js-utils nav-frontend-popover nav-frontend-popover-style nav-frontend-typografi-style prop-types react react-dom --save

Disclaimer:

NPM-pakken(e) publisert av NAV IT er midlertidig unscoped'e, men vil bli prefikset og scopet med @navikt i fremtiden. Vi gjør oppmerksom på at npm-pakkene i følgende lenke, og kun disse npm-pakkene, er forvaltet og publisert offisielt av NAV IT:

https://www.npmjs.com/org/navikt

Oppdatert liste over gyldige pakker ligger til enhver tid beskrevet her.

NAV IT tar ikke ansvar for eventuell bruk av annen programvare som fremstilles som om de skulle vært publisert av NAV.

Vi refererer ellers til MIT-lisensen som ligger vedlagt i repository: https://github.com/navikt/nav-frontend-moduler/tree/master/packages/node_modules/nav-frontend-hjelpetekst

Readme

Keywords

none

Package Sidebar

Install

npm i nav-frontend-hjelpetekst

Weekly Downloads

102

Version

3.1.3

License

MIT

Unpacked Size

12.2 kB

Total Files

6

Last publish

Collaborators

  • kenajoh
  • andnorda
  • julian-nav
  • larshansennav