nav-frontend-grid-style

  1.0.2 • Public • Published

  less-module: nav-frontend-grid-style

  Baserer seg på bootstrap grid. For dokumentasjon se https://getbootstrap.com/css/#grid

  Installering:

  npm install nav-frontend-grid-style --save
  

  Disclaimer:

  NPM-pakken(e) publisert av NAV IT er midlertidig unscoped'e, men vil bli prefikset og scopet med @navikt i fremtiden. Vi gjør oppmerksom på at npm-pakkene i følgende lenke, og kun disse npm-pakkene, er forvaltet og publisert offisielt av NAV IT:

  https://www.npmjs.com/org/navikt

  Oppdatert liste over gyldige pakker ligger til enhver tid beskrevet her.

  NAV IT tar ikke ansvar for eventuell bruk av annen programvare som fremstilles som om de skulle vært publisert av NAV.

  Vi refererer ellers til MIT-lisensen som ligger vedlagt i repository: https://github.com/navikt/nav-frontend-moduler/tree/master/packages/node_modules/nav-frontend-grid-style

  Keywords

  none

  Install

  npm i nav-frontend-grid-style

  DownloadsWeekly Downloads

  626

  Version

  1.0.2

  License

  MIT

  Unpacked Size

  21.9 kB

  Total Files

  6

  Last publish

  Collaborators

  • erlendev
  • kenajoh
  • andnorda