Ninja Programmers Mindmeld

  nav-frontend-ekspanderbartpanel
  TypeScript icon, indicating that this package has built-in type declarations

  4.0.4 • Public • Published

  react-module: nav-frontend-ekspanderbartpanel

  Installering:

  npm install @types/react-collapse classnames lodash.throttle nav-frontend-chevron-style nav-frontend-core nav-frontend-ekspanderbartpanel nav-frontend-ekspanderbartpanel-style nav-frontend-js-utils nav-frontend-paneler-style nav-frontend-typografi-style prop-types react react-collapse --save
  

  Bruk

  Ekspanderbartpanel kommer i to former; self-container og pure.

  Default export er self-contained, og vil selv håndtere apen-state og toggle denne når man klikker på panelet. Pure er for de som bruker redux, og vil ha staten til panelet inn der. Her må propen apen alltid sendes med.

  Bruke self-contained

  Denne er grei om man ikke har en statemanagement på plass (e.g ikke bruker redux eller annet) Legg til import EkspanderbartPanel from 'nav-frontend-ekspanderbartpanel'

  Bruke pure

  Bruker man redux har man mulighet til å lagre staten der, og kan (om man vil) bruke en pure versjon av panelet. Da må man selv alltid sende inn apen-propen.

  Legg til import { EkspanderbartpanelBase } from 'nav-frontend-ekspanderbartpanel'

  Disclaimer:

  NPM-pakken(e) publisert av NAV IT er midlertidig unscoped'e, men vil bli prefikset og scopet med @navikt i fremtiden. Vi gjør oppmerksom på at npm-pakkene i følgende lenke, og kun disse npm-pakkene, er forvaltet og publisert offisielt av NAV IT:

  https://www.npmjs.com/org/navikt

  Oppdatert liste over gyldige pakker ligger til enhver tid beskrevet her.

  NAV IT tar ikke ansvar for eventuell bruk av annen programvare som fremstilles som om de skulle vært publisert av NAV.

  Vi refererer ellers til MIT-lisensen som ligger vedlagt i repository: https://github.com/navikt/nav-frontend-moduler/tree/master/packages/node_modules/nav-frontend-ekspanderbartpanel

  Keywords

  none

  Install

  npm i nav-frontend-ekspanderbartpanel

  DownloadsWeekly Downloads

  1,028

  Version

  4.0.4

  License

  MIT

  Unpacked Size

  17.9 kB

  Total Files

  9

  Last publish

  Collaborators

  • kenajoh
  • andnorda
  • larshansennav