nav-frontend-core
TypeScript icon, indicating that this package has built-in type declarations

6.0.1 • Public • Published

NAV-frontend-core

Variabler og andre felleselementer for NAV-frontend.

Git-historikk før februar 2019

Denne pakken ble flyttet til nav-frontend-moduler i februar 2019. Se tidligere eget repo for git-historikk frem til da.

Disclaimer:

NPM-pakken(e) publisert av NAV IT er midlertidig unscoped'e, men vil bli prefikset og scopet med @navikt i fremtiden. Vi gjør oppmerksom på at npm-pakkene i følgende lenke, og kun disse npm-pakkene, er forvaltet og publisert offisielt av NAV IT:

https://www.npmjs.com/org/navikt

Oppdatert liste over gyldige pakker ligger til enhver tid beskrevet her.

NAV IT tar ikke ansvar for eventuell bruk av annen programvare som fremstilles som om de skulle vært publisert av NAV.

Vi refererer ellers til MIT-lisensen som ligger vedlagt i repository: https://github.com/navikt/nav-frontend-core/blob/master/LICENSE

Readme

Keywords

none

Package Sidebar

Install

npm i nav-frontend-core

Weekly Downloads

430

Version

6.0.1

License

MIT

Unpacked Size

47.1 kB

Total Files

16

Last publish

Collaborators

  • kenajoh
  • andnorda
  • julian-nav
  • larshansennav