Newton's Programmatic Measurements

  nav-faker
  TypeScript icon, indicating that this package has built-in type declarations

  3.2.4 • Public • Published

  nav-faker npm version Build status

  nav-faker er et lite bibliotek som lar deg generere opp norske testdata. Biblioteket er under utvikling.

  Planen er å implementere støtte for generering av tilfeldige:

  • Fødselsnummere / d-nummere
  • Adresser
  • Navn
  • Tall og datoer

  Install

  npm install --save nav-faker

  Usage

  React / Javascript

  import navfaker from 'nav-faker/dist/index';
  
  navfaker.personIdentifikator.fødselsnummer(); // => 10108000398

  Test det ut

  https://repl.it/@Quist/nav-faker-demo

  API

  Summary

  nav-faker har følgende moduler:

  • dato
  • personIdentifikator
  • random
  • person
  • telefon

  Dato

    mellom(fra: Date, til: Date): Date;
    forÅrSiden(årSiden: number): Date;

  PersonIdentifikator

    fødselsnummer(fødselsdato?: Date, kjønn?: number): string;
    dnummer(fødselsdato?: Date, kjønn?: number): string;
    myndigFødselsnummer(kjønn?: number): string;
    getFødselsdato(fødselsnummer: string): Date;

  Person

    kjønn(): number;
    antallBarn(fødselsdato: Date): number;

  Random

    number(max?: number, min?: number): number;
    vektetSjanse(vekt: number): boolean;

  Telefon

    mobil(): string;
    jobb(): string;

  Bidra?

  Kom gjerne med innspill, ønsker og pull-requester!

  nav-faker er skrevet i typescript og kompileres ned til javascript. Dette kan da dras inn som en avhengighet av andre applikasjoner. nav-faker er satt opp med et CI bygg vha github actions.

  Oppsett

  Installer dependencies: yarn

  Bygg og linting med: yarn build

  Test

  yarn test

  Committe

  Vi bruker verktøyet semantic-release for å bestemme når og hvilken versjon som skal publiseres til NPM. Verktøyet analysere commit-meldinger for å bestemme om patch, minor eller major versjon skal publiseres.

  Du derfor følgende gjeldene commit-message convention. Man kan enten kjøre yarn commit, eller innstallere commitizen globalt via yarn global add commitizen og deretter kjøre git cz

  Når du ønsker å commite: yarn commit

  Publisering til NPM

  Når kode merges inn i master, analyseres semantic-release commit-meldingene siden forrige publish til NPM. Basert på innholdet i meldingene, bestemmes om og isåfall hvordan versjon som skal publiseres.

  Filosofi

  nav-faker baserer seg på marak/faker. Mockingen deles inn i moduler, .f.eks fødselsnummer, dato og person. I utgangspunktet er planen å kun støtte å generere mock-data, ikke et util bibliotek.

  Henvendelser

  Spørsmål knyttet til koden eller prosjektet kan stilles via issues, evt via intern slack på #personoversikt-intern

  Keywords

  none

  Install

  npm i nav-faker

  DownloadsWeekly Downloads

  22

  Version

  3.2.4

  License

  MIT

  Unpacked Size

  37.9 kB

  Total Files

  51

  Last publish

  Collaborators

  • nutgaard
  • quistnor