medical-ui

0.3.60 • Public • Published

medical-ui

NPM Version

适用性说明

本组件库没有用 webpack 进行打包, 仅适用于具备相应构建能力的 vue 栈项目, 且需要导入了 ant-design-vue 作为前置依赖。

参照 ant-design-vue 文档,组件可使用 med- 前缀替代 a-,例如 <med-button /> 替代 <a-button />

安装

npm i ant-desin-vue // 前置依赖
npm i medical-ui // 本ui库

or

yarn add ant-desin-vue // 前置依赖
yarn add medical-ui // 本ui库

引入 Medical UI

// main.js 导入全部组件
import MedicalUI from "medical-ui";
// 导入全部 css
import "medical-ui/lib/medical-ui.css";
Vue.use(MedicalUI)

--------------- --------------------------

// 组件内按需导入
import { MedButton } from "medical-ui";
// 如需进行样式变量覆盖则请相应 less 文件
import "medical-ui/lib/MedButton/style/index.less";
export default {
 ...,
 components: {
  MedButton
 },
 ...,
}

*Tip: 使用 MedTheme 修改主题色时(待优化)

// 添加/配置 vue.config.js
const ThemeColorReplacer = require('webpack-theme-color-replacer') // 引入插件
function getAntdSerials(color) { // 定义方法
 var lightens = new Array(9).fill().map((t, i) => {
  return ThemeColorReplacer.varyColor.lighten(color, i / 10)
 })
 var darkens = new Array(6).fill().map((t, i) => {
  return ThemeColorReplacer.varyColor.darken(color, i / 10)
 })
 return lightens.concat(darkens)
}
module.exports = {
 ...,
 configureWebpack: {
  ...,
  plugins: [
   new ThemeColorReplacer({
    fileName: 'css/theme-colors.css',
    matchColors: getAntdSerials('#17509d')
   })
  ],
  ...,
 }
 ...,
}

组件概览

二次开发组件

 1. MedSRadio: 单选框(完善中)
 2. MedSCheckbox: 复选框(完善中)
 3. MedSForm: 初步实现功能
 4. MedSCard: 模块卡片
 5. MedSSticker: 展示卡片

文档地址 (龟速补全中)

文档

Install

npm i medical-ui

DownloadsWeekly Downloads

17

Version

0.3.60

License

ISC

Unpacked Size

29.3 MB

Total Files

11

Last publish

Collaborators

 • beer-on-ice