Share your code. npm Orgs help your team discover, share, and reuse code. Create a free org »

markov-nad-wyraz

0.2.0 • Public • Published

markov-nad-wyraz

Generate random Polish proverbs using Markov chains.

$ sudo npm install -g markov-nad-wyraz
$ makov-nad-wyraz -c 10
kiedy cielęciem był rżany, byle leżany
praca tuczy, bieda i bez butów chodzi
lepiej późno niż gołąb na tego też chleb zaszkodzi, a stary musi
rzadka rzecz między braćmi zgoda buduje, niezgoda rujnuje
pamiętaj chemiku młody, wlewaj zawsze wiatr sieje, zbiera burzę
szczęścia ojcowskiego syn
przyjaźń szczera nie zapomina
kłamstwem daleko się ucieszyć
za siekierkę na bezrybiu i rak ryba
nadzieja matką wiedzy

Inspired by michalbe's proverbium for Słowa nad wyraz.

Keywords

none

install

npm i markov-nad-wyraz

Downloadsweekly downloads

5

version

0.2.0

license

MIT

last publish

collaborators

  • avatar