korwinjs

0.0.2 • Public • Published

KorwinJS

KorwinJS to prosta libka do generowania wypowiedzi Krula

Jest to port libki do języka Go którą możemy znaleźć tutaj

Package Sidebar

Install

npm i korwinjs

Weekly Downloads

0

Version

0.0.2

License

MIT

Unpacked Size

5.34 kB

Total Files

4

Last publish

Collaborators

  • mrtalon63