Nitroglycerin Pickle Machine

  kml-geojson

  1.2.0 • Public • Published

  kml-geojson (kgUtil)

  kml或kmz格式 与 GeoJSON格式 互相转换工具类(kgUtil)

  运行命令

  首次运行前安装依赖

  npm installcnpm install

  打包编译项目

  运行npm run build来构建项目。

  使用示例

  安装及引入

  安装包

  npm install kml-geojson -save 
  

  引入包

  import * as kgUtil from './conver/geoJSONToKml' 
  //或者
  //import {toGeoJSON,tokml} from './conver/geoJSONToKml'

  KML转GeoJSON示例:

  //直接加载url
  kgUtil.toGeoJSON('//data.mars3d.cn/file/kml/NAVWARN.kmz').then((geojoson) => {
   console.log(geojoson) 
  })
  
  //加载input文件控件的二进制流
  kgUtil.toGeoJSON(this.files[0]).then((geojoson) => {
   console.log(geojoson) 
  })
  
  //加载kml文档对象
  $.ajax('//data.mars3d.cn/file/kml/dg8.kml').done(function (xml) {
   kgUtil.toGeoJSON(xml).then((geojoson) => {
    console.log(geojoson) 
   })
  })

  GeoJSON转KML示例

  var kml = kgUtil.tokml(geojsonObject, {
   name: 'Mars3D标绘数据',
   documentName: 'Mars3D标绘数据文件',
   documentDescription: '标绘数据 by mars3d.cn',
   simplestyle: true,
  }) 

  Install

  npm i kml-geojson

  DownloadsWeekly Downloads

  34

  Version

  1.2.0

  License

  ISC

  Unpacked Size

  836 kB

  Total Files

  5

  Last publish

  Collaborators

  • muyao1987
  • junjie-mars