Share your code. npm Orgs help your team discover, share, and reuse code. Create a free org »

  instagram-clipublic

  Instagram

  A Node.js CLI tool to display your Instagram feed via ASCII art. Inspired by instascii. This tool uses jp2a so make sure that is installed first.

  http://instagram.com/p/i_v6p6Ls61/
  By: loveforgivenchy
  a few seconds ago
  +---------------------------------------------------------------------------+
  |..':oko......'''',',o0x,.........;cloddxxooxxdolc::;,'..';lc;'.............|
  |,,'',:;.............,:;;;'....',cdkkkOOOOkkOOOOkkxxolc::cokx;.....'........|
  |o:;;,...............;lldo::;:cldOKKKKXK0O0KKXXKKK00000OOOko;'..............|
  |.......  .. ....'lxxOkddxO0KXNNNNNXXK0k0XXXXKKKKKKK0kxdl;'..............|
  |......... .... ...'co0KKKKXNNXXXNNNNXXXXK0XXXKKKK0Okxdkkdc,...............|
  |...................';;lOKXXKXNXXXXXXNNXKKXXK0OkxOkdc:::ldo:''..............|
  |....................',:xOKXK00KOkO0OOkkkdxodddllc:,'..'',;,................|
  |...........',,,,;;,,;cdOKXKOkxdoooooollldocoxkxddoc,::;;,,''''''''.........|
  |...........';ldkOK00O0XNXXXKx;:lxxxxddod0X0kkxxdoook0kdol::odxllol;'.......|
  |,',cdxkxoc;,,cx0XNNNNNNNX0xc;:ddooolllolxO0kdlolloxOKK0OOdxOkodkKkl:;'.....|
  |lccdKNNNNNX0OkKNNNNNNNNNNXKkdololc;;:clodxxkOK0Okkk000000Okxddoxk00kxo:;'..|
  |XKOkOXXK0KNNXXNNNNNNNNNNNNNNXK0OOkdollxOkOO0KXXKKKKXXKKKK0Oxolllokkddl::l,.|
  |XXKXXKKOO00OKXNNNNNNNNNNNNNNWWNNNXKK0OO0KXXXXX0OkxxodkkkOkdl::;:loc;,,''...|
  |XXXXNNNNNNXXXXNNNNNNNNWWWNNNWWWWNNNXXNNNNNXXNXKK0Okdolcoolc;,,'',;;,,,,'''.|
  |XXXNNNNNNNNNNNXNNNNNWWWWWWWWWWWWNKx;'ok0XNNNNKKKXXXKKK0OOdocc:::,.'.cc;,'''|
  |XXXXNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWNo:0WXkoc;;;''..'cdOX,.cKXXXXK00Okkxlloo;.,.ckxdooo|
  |',;olkk0OOKX00O0KXNNNNNNk;';x;.,;,;;;;,'....'''.'xXXXKK00c .. ..,.;oooddo|
  |......'',.',,'',;lOkOKXXdc,:'l'oxkkkkklo';c.;;;,,'lXKXX0x'........ .. .. |
  |o,...',...'...'..',,;;'.collcocxo:cc:ldd:co;ll;,l,'.,:;..;;'cd'.....:;.  |
  |.....''',;'...,.'...';',c::c:ccd;....:dxccl;ol;'::,',.,..''.'... ...,'..'..|
  |....'''''',,;,;,;;''::lloccddxx:cc;,locl:,,;clc,:;;''..'''',;'.'...... ...|
  |.....''''''',,,,;;;;:::ccllloodddcdkkkxxxddxxxxxdolc:;,,,'''''',,',,... .''|
  |...'''''''',,,,,;;;;;;:::::cccclllllllllllllllcllooddddddooooooolllc..''.''|
  |''''''',,,,,,,;;;;;::::::::c:cccccclclccccccccc::::;;;;;;;;;;;::ccll:clocod|
  |',''',,'',,;;;;;:::::::::::ccccccccccllcccc::::::;;;;;;;,,,,,',,',,,;;;;;;;|
  |','',,,'',,;::;,;;;::::::::cccccccccccc:c:cccc:::;;:;;;;,,,,,,,,,,'''''''''|
  |.'''''',,,',,,;;,;;;;;:::ccccccccccc:cccc:ccc:;:::;;;:;;;,,,,,,,''..'''.''.|
  |'''.''',';',,;;,,,;,;:;,;::::c:llcc:c::ccclccccc::::::;;;,,;,,,,,,,'''''...|
  |,,''',,,',,,,,,,,,,;;,;;,;;:ccc:::::ccc:::ccccccccc:;;;;;,;,'.','''''''.''.|
  |'',,',,'''',;;;,;;,;:cccc:;;:ccllc:ccc:cllc:;:;;:::;;,,;;,,',,'',,''...''..|
  |''..',;;,;',',,:;;::':ccoccc::;:ololc:cllolllcc;;;;,'';;:;;;;;;,''''.....''|
  |''.,'.''',,.,.',:;::;,,:ccclc::;llcccccllc:,;::::;:;,,;;',,,',;',,,'......'|
  |.',:,:,''.;,,.,;:::cc;:cclc;,::::cc:cloddlolccc::::;;,,;;:;,,;,;,,,,',,;,''|
  |:,,'.,,,:;;;;c;:;cc;:;ccc;,,:ccccll;,;lldddoxolllcccclcc:;;:c:,:,'',,',;;;;|
  |,,,;',;,,,:;::;::collo:';;:c;cc:clocllol:odkOkdolo::;:oc;::;:c;;;,;,'',,'''|
  |..,;,,;'.',';l;',;clc:lccc;,;cc:cclcoll::::lololcclllcc:;;::;::;''''',;:::;|
  |'...'.;'.'''',,,,;.'';':::;,:lco:;ldoxlc::';:;cododd:,::c;,;,;;:::;;,..::;:|
  |....'..,,.....'',''::;,':,cl;:dl::;lxolc:';:;:::dxoc::lc;'...,;''',;,,....'|
  +---------------------------------------------------------------------------+
  
  http://instagram.com/p/i_qk9ZHMFb/
  By: nicolettevandam1
  a few seconds ago
  +---------------------------------------------------------------------------+
  |....................'...;oxocolc:dxo;:do0kOkxK000000000000000000OOOOOOOOkkk|
  |.....'..................':Oddkdc'lk:,ldoOxxxOKKKKK00000000000000OOOOOOOOOkk|
  |.,.............'........'k0xxOxc';O::dkdkodk0KKKKKKKKK0000000000000OOOOOOOO|
  |:NNKl...................lOxkO0xl;:kcoOOddlx0KKKKKKKKKKKKKK00000000000OOOOOO|
  |.KWWk....;c:.........,.'c;lOK0xdclOxxO0xkoO0KKKKKKKKKKKKKKKK000000000OOOkxd|
  |.OWW0.,.',...',..':;cl:c;;d0K0kdod00k00kddlcooO0000000000000000000OOOOkl'..|
  |'lOO0:'...,,.;:.odddkkxxxxOKXK0Okx0KkK0OkxxxdlxxxkOOOOOOOOOOkkkkkkdl;......|
  |,,..,;;;.';,...cxdkkOO0K00KXXX0OOkX00k0OkkxxOxOkxxoddddddddddddl;........;d|
  |...............kOxO0O0XK0XXXXX0Ok0XKKOOOO0k00O0Okxl:;;;,,,,,,,'..........cd|
  |..............cO0O0K00XXXXXKXXOkOXXXKK00KKKKXKK0Oxo;'......................|
  |.............,xO0OKK0KKKXNK0K0kkXNNXXKXXXXKXXXX0KOd;'......................|
  |............'xOO00KKKXKKKXXOK0O0NXNNXKXXXXXXXXX0K0k;.......,...............|
  |............xx00KK0KXXKKXXXKKKKKNXXXX0XNXKXXXXKKXKO;............'..........|
  |...........oOxOKKK0KKKKKKKX00KKXXXXKK0KNXKXXNX0KKKOc.......................|
  |..........;0kk0KK0OKKK00KXKO0KKKXKKXO00XXKXXXKKXX00l.......................|
  |..........dOxO0KKOOKK00KXXK0000KX0XXKO0XKKXXX0KKKK0o.......................|
  |.........'kOxOKKKOkK0O0KXXXXKKOKK0XXKKXXKKXXK0XXXKKd.......................|
  |.........;kkk0KK0Ox0OO0KKXXXKKOXK0XXXKXXKKKKk0XXXKXd.......................|
  |.........;OkOKK0OkdOO00KKXXXX00XK0KXKKXXXK00kKXXKXXo.......................|
  |...''''''oOkOKK0k:;kk00KKXXXX00XK0KXXKXXKK0kOKXXXKOx.......................|
  |.......:oxO0KK0Ol.,dOO0KKXXXX0KX00KXKKXXK0OxkKXXXKOO.......................|
  |.......oOxk0000d..;dxO0KXXXXK0XKK0KXKKXKK0OxkKK0XKK0'......................|
  |.......,k000OOkc..loxxOKXXXXKKXXKKXXKKXK00kOOOK000KKc......................|
  |::ccccccOXXXKOl...oloxkKKKXKKXXXKKXXXKXK0OOOOOKK0XNX0,.....................|
  |::::::clKXXK,....ckOdlkK0KKKKKKXK0XXKKX0O0OOkx0XNNXO;......................|
  |.......xXX0,...,xKx;clxkkO000KKK0KXXKKK0O0OOkx:KNNK;;......................|
  |......:0X0,..,OKOOO,lodOK0OkxKKK00KKKKKOO0Okkk,dNNK,.......................|
  |......kK0..,dkckXMKxkKWXkddxO0000KKKKKOOOOkOkdc.KNX:.......................|
  |.....lKXo;Od,.',;OMMMKxdkkO000000KKKKOOkOkkkkc..kK0d.......................|
  |...'d0KOd:,lx.'d0NMOlldkkkkOOOOOOO0OOOOOkxxkxc.lKN0c.......................|
  |ll:d0xdd;.:lxdkKWkccoddxxxkkOOOOOOOOkkkxkkOkOllXKKNO.......................|
  |xxxoOkOx'.ooxxkxl.cooooodxxkkkkkOOOkkkkOkxkd.lXxOKKX.......................|
  |xkkkkk:.,;l,ddoc,..,cooooodxxkkkkkkkkkxxdxd'oOxO0K0O.......................|
  |xkkkkkkl,...dkd,..;';cllolclooddxxxdxdxxxd;.ckodOOo........................|
  |xxkkkkkkxolkOOOOOOx.,;::::;'.,ol;ldxkkkxdl..k00dcll;.......................|
  |xxxxkkkkkkkkkkkkkkx',,;;,,'..oxd;cddxkxdo:..oooooooo.......................|
  |....................,;;;,'......'cloodolc'.................................|
  |....................,;:;,'......,coooooc;..................................|
  +---------------------------------------------------------------------------+
  
  http://instagram.com/p/i_qgVQoJSv/
  By: allisimpson
  a few seconds ago
  

  Usage

  Public Feeds

  node bin/index.js
  

  User Feeds

  node bin/index.js user obihann
  

  Web Feeds

  node bin/index.js web
  

  Then view 'http://localhost:8888/'

  Web User Feeds

  node bin/index.js webUser obihann
  

  Then view 'http://localhost:8888/'

  ToDo

  • Allow users to view their feeds, not just the latest public feed
  • Integrate OAuth
  • Submit to NPM

  Credits

  License

  GNU General Public License v2.

  Copyright Jeffrey Hann 2014

  Keywords

  none

  install

  npm i instagram-cli

  Downloadsweekly downloads

  1

  version

  1.0.2

  license

  GPL V2

  repository

  github.com

  last publish

  collaborators

  • avatar