node package manager
Share your code. npm Orgs help your team discover, share, and reuse code. Create a free org ยป

instagram-cli

Instagram

A Node.js CLI tool to display your Instagram feed via ASCII art. Inspired by instascii. This tool uses jp2a so make sure that is installed first.

http://instagram.com/p/i_v6p6Ls61/
By: loveforgivenchy
a few seconds ago
+---------------------------------------------------------------------------+
|..':oko......'''',',o0x,.........;cloddxxooxxdolc::;,'..';lc;'.............|
|,,'',:;.............,:;;;'....',cdkkkOOOOkkOOOOkkxxolc::cokx;.....'........|
|o:;;,...............;lldo::;:cldOKKKKXK0O0KKXXKKK00000OOOko;'..............|
|.......  .. ....'lxxOkddxO0KXNNNNNXXK0k0XXXXKKKKKKK0kxdl;'..............|
|......... .... ...'co0KKKKXNNXXXNNNNXXXXK0XXXKKKK0Okxdkkdc,...............|
|...................';;lOKXXKXNXXXXXXNNXKKXXK0OkxOkdc:::ldo:''..............|
|....................',:xOKXK00KOkO0OOkkkdxodddllc:,'..'',;,................|
|...........',,,,;;,,;cdOKXKOkxdoooooollldocoxkxddoc,::;;,,''''''''.........|
|...........';ldkOK00O0XNXXXKx;:lxxxxddod0X0kkxxdoook0kdol::odxllol;'.......|
|,',cdxkxoc;,,cx0XNNNNNNNX0xc;:ddooolllolxO0kdlolloxOKK0OOdxOkodkKkl:;'.....|
|lccdKNNNNNX0OkKNNNNNNNNNNXKkdololc;;:clodxxkOK0Okkk000000Okxddoxk00kxo:;'..|
|XKOkOXXK0KNNXXNNNNNNNNNNNNNNXK0OOkdollxOkOO0KXXKKKKXXKKKK0Oxolllokkddl::l,.|
|XXKXXKKOO00OKXNNNNNNNNNNNNNNWWNNNXKK0OO0KXXXXX0OkxxodkkkOkdl::;:loc;,,''...|
|XXXXNNNNNNXXXXNNNNNNNNWWWNNNWWWWNNNXXNNNNNXXNXKK0Okdolcoolc;,,'',;;,,,,'''.|
|XXXNNNNNNNNNNNXNNNNNWWWWWWWWWWWWNKx;'ok0XNNNNKKKXXXKKK0OOdocc:::,.'.cc;,'''|
|XXXXNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWNo:0WXkoc;;;''..'cdOX,.cKXXXXK00Okkxlloo;.,.ckxdooo|
|',;olkk0OOKX00O0KXNNNNNNk;';x;.,;,;;;;,'....'''.'xXXXKK00c .. ..,.;oooddo|
|......'',.',,'',;lOkOKXXdc,:'l'oxkkkkklo';c.;;;,,'lXKXX0x'........ .. .. |
|o,...',...'...'..',,;;'.collcocxo:cc:ldd:co;ll;,l,'.,:;..;;'cd'.....:;.  |
|.....''',;'...,.'...';',c::c:ccd;....:dxccl;ol;'::,',.,..''.'... ...,'..'..|
|....'''''',,;,;,;;''::lloccddxx:cc;,locl:,,;clc,:;;''..'''',;'.'...... ...|
|.....''''''',,,,;;;;:::ccllloodddcdkkkxxxddxxxxxdolc:;,,,'''''',,',,... .''|
|...'''''''',,,,,;;;;;;:::::cccclllllllllllllllcllooddddddooooooolllc..''.''|
|''''''',,,,,,,;;;;;::::::::c:cccccclclccccccccc::::;;;;;;;;;;;::ccll:clocod|
|',''',,'',,;;;;;:::::::::::ccccccccccllcccc::::::;;;;;;;,,,,,',,',,,;;;;;;;|
|','',,,'',,;::;,;;;::::::::cccccccccccc:c:cccc:::;;:;;;;,,,,,,,,,,'''''''''|
|.'''''',,,',,,;;,;;;;;:::ccccccccccc:cccc:ccc:;:::;;;:;;;,,,,,,,''..'''.''.|
|'''.''',';',,;;,,,;,;:;,;::::c:llcc:c::ccclccccc::::::;;;,,;,,,,,,,'''''...|
|,,''',,,',,,,,,,,,,;;,;;,;;:ccc:::::ccc:::ccccccccc:;;;;;,;,'.','''''''.''.|
|'',,',,'''',;;;,;;,;:cccc:;;:ccllc:ccc:cllc:;:;;:::;;,,;;,,',,'',,''...''..|
|''..',;;,;',',,:;;::':ccoccc::;:ololc:cllolllcc;;;;,'';;:;;;;;;,''''.....''|
|''.,'.''',,.,.',:;::;,,:ccclc::;llcccccllc:,;::::;:;,,;;',,,',;',,,'......'|
|.',:,:,''.;,,.,;:::cc;:cclc;,::::cc:cloddlolccc::::;;,,;;:;,,;,;,,,,',,;,''|
|:,,'.,,,:;;;;c;:;cc;:;ccc;,,:ccccll;,;lldddoxolllcccclcc:;;:c:,:,'',,',;;;;|
|,,,;',;,,,:;::;::collo:';;:c;cc:clocllol:odkOkdolo::;:oc;::;:c;;;,;,'',,'''|
|..,;,,;'.',';l;',;clc:lccc;,;cc:cclcoll::::lololcclllcc:;;::;::;''''',;:::;|
|'...'.;'.'''',,,,;.'';':::;,:lco:;ldoxlc::';:;cododd:,::c;,;,;;:::;;,..::;:|
|....'..,,.....'',''::;,':,cl;:dl::;lxolc:';:;:::dxoc::lc;'...,;''',;,,....'|
+---------------------------------------------------------------------------+

http://instagram.com/p/i_qk9ZHMFb/
By: nicolettevandam1
a few seconds ago
+---------------------------------------------------------------------------+
|....................'...;oxocolc:dxo;:do0kOkxK000000000000000000OOOOOOOOkkk|
|.....'..................':Oddkdc'lk:,ldoOxxxOKKKKK00000000000000OOOOOOOOOkk|
|.,.............'........'k0xxOxc';O::dkdkodk0KKKKKKKKK0000000000000OOOOOOOO|
|:NNKl...................lOxkO0xl;:kcoOOddlx0KKKKKKKKKKKKKK00000000000OOOOOO|
|.KWWk....;c:.........,.'c;lOK0xdclOxxO0xkoO0KKKKKKKKKKKKKKKK000000000OOOkxd|
|.OWW0.,.',...',..':;cl:c;;d0K0kdod00k00kddlcooO0000000000000000000OOOOkl'..|
|'lOO0:'...,,.;:.odddkkxxxxOKXK0Okx0KkK0OkxxxdlxxxkOOOOOOOOOOkkkkkkdl;......|
|,,..,;;;.';,...cxdkkOO0K00KXXX0OOkX00k0OkkxxOxOkxxoddddddddddddl;........;d|
|...............kOxO0O0XK0XXXXX0Ok0XKKOOOO0k00O0Okxl:;;;,,,,,,,'..........cd|
|..............cO0O0K00XXXXXKXXOkOXXXKK00KKKKXKK0Oxo;'......................|
|.............,xO0OKK0KKKXNK0K0kkXNNXXKXXXXKXXXX0KOd;'......................|
|............'xOO00KKKXKKKXXOK0O0NXNNXKXXXXXXXXX0K0k;.......,...............|
|............xx00KK0KXXKKXXXKKKKKNXXXX0XNXKXXXXKKXKO;............'..........|
|...........oOxOKKK0KKKKKKKX00KKXXXXKK0KNXKXXNX0KKKOc.......................|
|..........;0kk0KK0OKKK00KXKO0KKKXKKXO00XXKXXXKKXX00l.......................|
|..........dOxO0KKOOKK00KXXK0000KX0XXKO0XKKXXX0KKKK0o.......................|
|.........'kOxOKKKOkK0O0KXXXXKKOKK0XXKKXXKKXXK0XXXKKd.......................|
|.........;kkk0KK0Ox0OO0KKXXXKKOXK0XXXKXXKKKKk0XXXKXd.......................|
|.........;OkOKK0OkdOO00KKXXXX00XK0KXKKXXXK00kKXXKXXo.......................|
|...''''''oOkOKK0k:;kk00KKXXXX00XK0KXXKXXKK0kOKXXXKOx.......................|
|.......:oxO0KK0Ol.,dOO0KKXXXX0KX00KXKKXXK0OxkKXXXKOO.......................|
|.......oOxk0000d..;dxO0KXXXXK0XKK0KXKKXKK0OxkKK0XKK0'......................|
|.......,k000OOkc..loxxOKXXXXKKXXKKXXKKXK00kOOOK000KKc......................|
|::ccccccOXXXKOl...oloxkKKKXKKXXXKKXXXKXK0OOOOOKK0XNX0,.....................|
|::::::clKXXK,....ckOdlkK0KKKKKKXK0XXKKX0O0OOkx0XNNXO;......................|
|.......xXX0,...,xKx;clxkkO000KKK0KXXKKK0O0OOkx:KNNK;;......................|
|......:0X0,..,OKOOO,lodOK0OkxKKK00KKKKKOO0Okkk,dNNK,.......................|
|......kK0..,dkckXMKxkKWXkddxO0000KKKKKOOOOkOkdc.KNX:.......................|
|.....lKXo;Od,.',;OMMMKxdkkO000000KKKKOOkOkkkkc..kK0d.......................|
|...'d0KOd:,lx.'d0NMOlldkkkkOOOOOOO0OOOOOkxxkxc.lKN0c.......................|
|ll:d0xdd;.:lxdkKWkccoddxxxkkOOOOOOOOkkkxkkOkOllXKKNO.......................|
|xxxoOkOx'.ooxxkxl.cooooodxxkkkkkOOOkkkkOkxkd.lXxOKKX.......................|
|xkkkkk:.,;l,ddoc,..,cooooodxxkkkkkkkkkxxdxd'oOxO0K0O.......................|
|xkkkkkkl,...dkd,..;';cllolclooddxxxdxdxxxd;.ckodOOo........................|
|xxkkkkkkxolkOOOOOOx.,;::::;'.,ol;ldxkkkxdl..k00dcll;.......................|
|xxxxkkkkkkkkkkkkkkx',,;;,,'..oxd;cddxkxdo:..oooooooo.......................|
|....................,;;;,'......'cloodolc'.................................|
|....................,;:;,'......,coooooc;..................................|
+---------------------------------------------------------------------------+

http://instagram.com/p/i_qgVQoJSv/
By: allisimpson
a few seconds ago

Usage

Public Feeds

node bin/index.js

User Feeds

node bin/index.js user obihann

Web Feeds

node bin/index.js web

Then view 'http://localhost:8888/'

Web User Feeds

node bin/index.js webUser obihann

Then view 'http://localhost:8888/'

ToDo

 • Allow users to view their feeds, not just the latest public feed
 • Integrate OAuth
 • Submit to NPM

Credits

License

GNU General Public License v2.

Copyright Jeffrey Hann 2014