Get unlimited public & private packages + package-based permissions with npm Pro.Get started »

hype-modul

1.0.10 • Public • Published

Hype [!Module]

var hype = require("hype-modul")
 
//Eğer discord.js kullanıyorsanız
hype.yükle(message, client)
//Bunu yazmadan discord api gerekn fonksiyonları kullanamazsınız
 
 
//Harf büyütme küçültme
 
hype.ilkharfb("merhaba")
//çıktı merhaba
//Yanı yazdınız mesajın ılk harfını büyütür
 
hype.ilkharfk("Merhaba")
//İlk yazdığınız harfi küçültür yani çıktı merhaba olur
 
 
//Ters çevirme 
 
hype.tersçevir("Merhaba")
//yazdığınız mesajı ters çevirir  Yani çıktı : abahreM olur
 
//encode decode 
 
hype.decode("%C5%9Eeker") // çıktı şeker
hype.encode("şeker") //çıktı %C5%9Eeker
 
//
hype.uft8 // uft 8 karakterlerını bır array içinde gösterir
 
//modul daha yenı olduğu için az özellik var ilerde eklencektir
 
hype.exec("kod") // consolu acmadan konsoldan kod kullanmanıza yarar
 
 
//discord api gerekenler
 
hype.yükle(message, client)
hype.args() // yükle yazmadan args yazamazsınız (Args mesajı message.content den çekilir)
 
//discord api gerekenler
 

Install

npm i hype-modul

DownloadsWeekly Downloads

3

Version

1.0.10

License

ISC

Unpacked Size

3.85 kB

Total Files

3

Last publish

Collaborators

  • avatar