node package manager

grunt-auto-deps

resolve js dependencies and concat.

varline

resolve js dependencies and concat.

npm install varline
// Gruntfile.js 
 
grunt.loadNpmTasks('varline');
 
grunt.initConfig({
    varline: {
        dev: {
            // script names for resolve 
            scripts: ['hoge'],
            
            // output directory 
            dest: 'js',
            
            // glob pattern for js dependencies 
            loadPath: [JS + '/*.js', JS_LIB + '/*.js'],
            
            // names for name 
            ignore: [],
            
            // names for adding dependencies forcibly 
            forced: [],
            
            // use warpper module on output 
            wrap: true,
            
            // name alias 
            alias: {
              $: 'jquery',
              _: 'underscore'
            }
        }
    }
});
// gulpfile.js 
 
var varline = require('varline').gulp;
 
gulp.task('js', function () {
    var opts = {
        // glob pattern for js dependencies 
        loadPath: [ 'src/js/*.js', 'src/js/lib/*.js' ],
 
        // use warpper module on output 
        wrap: true,
 
        // name alias 
        alias: {
            $: 'jquery',
            _: 'underscore'
        }
    };
 
    gulp.src('src/js/hoge.js')
        .pipe(varline(opts))
        .pipe(gulp.dest('js'));
});