fc_invite

2.1.0 • Public • Published

github supportServer totalDownloads weeklyDownloads version

FC Invite

Discord.JS v13 & v14 invite modülü.

İndirme:

$ npm install fc_invite

Not:

 • Modül MongoDB ile çalıştığı için url almalısınız.

Parameters:

member -> Davet edilen kullanıcı. [GuildMember]

inviter -> Davet eden kişi. [GuildMember]

invite -> Daveti verir. [Invite]

v13 Client ve Intents:

const { Client, Intents } = require('discord.js');
const client = new Client({
  intents: [Intents.FLAGS.GUILDS, Intents.FLAGS.GUILD_MESSAGES, Intents.FLAGS.GUILD_MEMBERS, Intents.FLAGS.GUILDS,
  Intents.FLAGS.GUILD_MESSAGE_REACTIONS, Intents.FLAGS.GUILD_PRESENCES, Intents.FLAGS.GUILD_VOICE_STATES, Intents.FLAGS.GUILD_INVITES],
  partials: ['MESSAGE', 'CHANNEL', 'REACTION', 'ROLE', "GUILD_MEMBER", "USER", "GUILD_INVITES", "MANAGE_GUILD"],
});
//modül tanımlama
const { InviteManager } = require('fc_invite');
InviteManager({ client: client, mongoURL: process.env.mongoURL });

v14 Client ve Intents:

const { Client, GatewayIntentBits, Partials } = require('discord.js');
const client = new Client({
  intents: [GatewayIntentBits.Guilds, GatewayIntentBits.GuildMessages, GatewayIntentBits.GuildMembers,
  GatewayIntentBits.GuildMessageReactions, GatewayIntentBits.GuildPresences, GatewayIntentBits.GuildVoiceStates, GatewayIntentBits.GuildInvites],
  partials: [Partials.Message, Partials.Channel, Partials.Reaction, Partials.Role, Partials.GuildMember, Partials.User, Partials.GuildInvites, Partials.ManageGuild],
});
//modül tanımlama
const { InviteManager } = require('fc_invite');
InviteManager({ client: client, mongoURL: process.env.mongoURL });

guildMemberAdd => memberJoin guildMemberRemove => memberLeave

Kullanım:

client.on('memberJoin', async (member, inviter, invite) => {
  console.log(`${member.user.tag} giriş yaptı, davet eden: ${inviter.user.tag} davet kodu: ${invite.code}.`);
});

client.on('memberLeave', async (member, inviter, invite) => {
  console.log(`${member.user.tag} çıkış yaptı, davet eden: ${inviter.user.tag}.`);
});

Sıkça Sorulan Sorular (SSS) / Alınan Hatalar

 • Kullanıcı sunucu özel daveti ile katılırsa ne olur? Özel davet ile katılırsa member.user.tag size sunucu ismini invite.code ise özel url'yi verir.
 • MongoDB URL nasıl alabilirim? Bilgilendirici video'yu izleyerek alabilirsiniz.

İLETİŞİM

 • Herhangi bir hata veya soru için Ferzah veya Cross'a ulaşabilirsiniz.

Package Sidebar

Install

npm i fc_invite

Weekly Downloads

47

Version

2.1.0

License

MIT

Unpacked Size

11.2 kB

Total Files

6

Last publish

Collaborators

 • f-c