npm

Need private packages and team management tools?Check out npm Orgs. »

discordbotlari-api

0.0.27 • Public • Published

NPM

Discord Botları Türkiye - API

Türkiye'deki Discord botlarının toplandığı aynı zamanda da reklamlarının yapıldığı Discord Botları Türkiye Sisteminin API'si! Sitemize gitmek için tıkla!

Örnek

const dbtr = require('discordbotlari-api');
 
console.log(dbtr.bilgi('sistemdeki bir bot ID'))
//Discord Botları Türkiye sisteminde bulunan ID'ini yazdığınız bir botun Discord Botları Türkiye sistemindeki bilgilerini gösterir.
 
console.log(dbtr.bilgi('sistemdeki bir bot ID', 'bir veri adı örneğin; sahip'))
//Discord Botları Türkiye sisteminde bulunan ID'ini yazdığınız bir botun Discord Botları Türkiye sistemindeki belirttiğiniz bilgisini gösterir. Örneğin "sahip" yazılır ise botun sahibini gösterir. Buraya yazılacak veri adlarını bir üstteki örneği kullanarak öğrenebilirsiniz.
 
console.log(dbtr.oy('sistemdeki bir bot ID', 'bir Discord kullanıcısı ID'))
//Discord Botları Türkiye sisteminde bulunan ID'ini yazdığınız bir bota ID'ini yazdığınız kullanıcı o gün oy vermiş mi, vermemiş mi gösterir. Vermemiş ise "null" yazar.
 
console.log(dbtr.oy('sistemdeki bir bot ID', 'bir Discord kullanıcısı ID', 'oy_durum'))
//Discord Botları Türkiye sisteminde bulunan ID'ini yazdığınız bir bota ID'ini yazdığınız kullanıcı o gün oy vermiş mi, vermemiş mi direkt veri halinde gösterir.
 

Fonksiyonlar

Fonksiyon Açıklaması
bilgi ID'di belirtilen botun Discord Botları Türkiye sistemindeki bilgilerini gösterir.
oy ID'di belirtilen bota ID'i belirtilen kullanıcının Discord Botları Türkiye sisteminde o gün oy vermiş mi vermemiş mi gösterir. Vermemiş ise null yazar.

install

npm i discordbotlari-api

Downloadsweekly downloads

50

version

0.0.27

license

ISC

homepage

github.com

repository

Gitgithub

last publish

collaborators

  • avatar
Report a vulnerability