node package manager

digger-serve

A www server for a digger web application

digger-serve

An app server for digger websites.

var port = process.env['DIGGER_APP_PORT'] || 8791;
var DiggerServe = require('digger-serve');
 
var server = new DiggerServe();
 
var website = server.website({
document_root:__dirname,
domains:'*',
session:true,
parser:true,
debug:true,
cors:true
})
 
// website is an express app 
website.get('/ping/:name', function(reqres){
  res.json({
    pong:20
  })
})
 
// server is a wrapper for a http.createServer 
server.listen(port, function(){
  console.log('test server listening');
  done();
})