Noteworthy Programs Map
Join us to discuss the challenges, solutions and best practices for in-house JavaScript code sharing. Tuesday, 12/17 at 10am PT/1pm ET.Sign up here »

db-system

0.0.34 • Public • Published

Türkçe Database Modülü!

Çok yakında farklı modüllere benzerliği kalmayacak!

Örnek Kullanım

const dbs = require('db-system');
 
//Veri Kaydetme:
 
var x = dbs.ayarla("test", "veri") 
//test yazan yer ID, veri yazan yer kaydedilen veridir.
 
console.log(x)
 
//Veri Çekme:
 
var y = dbs.verial("test") 
//test IDındeki veriyi gösterir.
 
console.log(y)
 
//"var y" veya "var x" gibi tanımlamadan direk kodları ile de yapabilirsiniz.

Kullanıma Açık Fonksiyonlar

Fonksiyon Açıklaması
ayarla Belirtilen IDe belirtilen veriyi kaydeder.
--------- ---------
verial Belirtilen IDdeki veriyi gösterir.
--------- ---------
sil Belirtlien IDı içindeki veri ile beraber siler.
--------- ---------
ekle Belirtilen IDdeki veriye belirtilen sayıyı ekler. (Belirtilen veri sayı olmalı.)
--------- ---------
kontrol Belirtilen IDde veri var mı yok, yok mu gösterir.
--------- ---------

Güncelleme Kaydı

  • Bazı hatalar giderildi.

Gelecek Güncelleme Ön Bilgi

  • Veriyi array ([]) halinde kaydetme fonksiyonu eklenecek.(Kesin Bilgi)
  • Tüm verileri gösterme fonksiyonu eklenebilir. (Kesinleşmemiş Bilgi)

Install

npm i db-system

DownloadsWeekly Downloads

517

Version

0.0.34

License

ISC

Unpacked Size

9.49 kB

Total Files

9

Last publish

Collaborators

  • avatar