bysykkel

1.1.3 • Public • Published

Bysykkel status

Dette er en veldig enkel konsoll-app for å liste status over alle bysykkel-stasjoner i Oslo.

Appen henter data fra det offisielle API-et og viser det i konsollet i et tabulert oppsett med repeterende overskrifter.

Systemkrav

Applikasjonen baserer seg på Node.JS, og benytter bibliotekene request og request-promise-native.

Installasjon

For å installere kjører du følgende kommandoer i konsollet ditt i den mappen du vil installere:

git clone https://github.com/hakash/bysykkel.git .
npm i

Kjøring av appen

npm start

Andre muligheter

Filene BikeshareFeed.js, Stations.js, StationDataFetcher.js og StationDataPrinter.js er laget for å kunne importere i forskjellige typer systemer. Om du ønsker å bygge en web-visning, en CSV-export eller noe helt annet, så kan du bruke disse komponentene for å gjøre det.

Så lenge API-et du kobler på støtter GBFS strukturerte data og presenterer en fil for autodiscover, så skal BikeshareFeed kunne hente data for deg.

Eksempel på å exportere CSV

Dette eksempelet gjør en liten endring på eksempelfila som ligger ved i prosjektet, ved å skifte til skriving av CSV til fil, fremfor tabulert skriving til terminal. Forskjellene er import av fs-pakken, defineringen av et filnavn, samt bruken av fs.writeFileSyncfremfor console.log.

const BikeshareFeed = require("./BikeshareFeed");
const fs = require("fs");

const autodiscoverUrl = "https://gbfs.urbansharing.com/oslobysykkel.no/gbfs.json";
const fileName = "output.csv";

const bf = new BikeshareFeed(autodiscoverUrl,"testcompany","testapp");

bf.on("ready",(err) => {
  if(err) {
    console.log(err);
    return;
  }
  fs.writeFileSync(fileName, bf.csv());
});

bf.loadFeed();

Eksempel på async/await

BikeshareFeed støtter også async/await fremfor callbacks. Samme eksempel som over, men i moderne drakt.

const BikeshareFeed = require("./BikeshareFeed");
const fs = require("fs");

const autodiscoverUrl = "https://gbfs.urbansharing.com/oslobysykkel.no/gbfs.json";
const fileName = "output.csv";

async function run() {
  const bf = new BikeshareFeed(autodiscoverUrl,"testcompany","testapp");

  try {
    await bf.lodFeed();
    fs.writeFileSync(fileName, bf.csv());
  }
  catch(err) {
    if(err) {
      console.log(err);
    }
  }
}

run();

Lykke til!

Readme

Keywords

Package Sidebar

Install

npm i bysykkel

Weekly Downloads

1

Version

1.1.3

License

MIT

Unpacked Size

10.6 kB

Total Files

7

Last publish

Collaborators

 • hakash