node package manager
It’s your turn. Help us improve JavaScript. Take the 2017 JavaScript Ecosystem Survey »

bybussen

bybussen

Veldig enkel endepunkt for å hente sanntidsdata fra AtB. Dagens endepunkt for henting av sanntidsdata, api.visuweb.no, vil snart bli tatt ut av drift siden den blir tatt over av en annen aktør.

Bybussen API (jeg åpen for navneendring (-:) er derfor laget for å enkelt kunne opprettholde den fantastiske tjenesten borte hos notifier.

For å benytte seg av denne må man ha gyldig nøkkel fra AtB. Sett bort fra at data leveres fra AtB, har denne tjenesten ellers ingen tilknytning til AtB.

Kom i gang med

npm install bybussen

Serveren startes opp med:

var http = require('http')
var bybussen = require('bybussen')
 
var options = {
  user: '',
  pass: ''
}
 
http.createServer(bybussen(options)).listen(3000)

TODO

  • Opprette direktespørring etter holdeplasser mot AtBs webservice

    Holdeplassene (stops.js) har frem til nå blitt manuelt oppdatert hver gang det kommer nye. Dataene fra webservice inneholder blant annet mye forkortelser som ikke er noe særlig brukervennlig. Disse er manuelt oppdatert.

    Forslag til løsning: lagre holdeplassene i en lokal base, samt opprette en enkel frontend for å kunne se diff mellom gammel og ny datasett (basert på holdeplassID), for å deretter dra inn nye holdeplasser, og gjøre endringer "as we go". Kan være et forslag å etterspørre ev. datasett med hele navn.

Good ideas for later
  • Autentisering med API-nøkkel

    Ofte kan det være gøy å se bruksstatistikker. Det kan også være greit å ha en viss kontroll over tilgang til dataene mtp. ressursene en har tilgjengelig.