Share your code. npm Orgs help your team discover, share, and reuse code. Create a free org »

  bybussenpublic

  This package has been deprecated

  Author message:

  This package has been deprecated due to issues with AtB

  bybussen

  Veldig enkel endepunkt for å hente sanntidsdata fra AtB. Dagens endepunkt for henting av sanntidsdata, api.visuweb.no, vil snart bli tatt ut av drift siden den blir tatt over av en annen aktør.

  Bybussen API (jeg åpen for navneendring (-:) er derfor laget for å enkelt kunne opprettholde den fantastiske tjenesten borte hos notifier.

  For å benytte seg av denne må man ha gyldig nøkkel fra AtB. Sett bort fra at data leveres fra AtB, har denne tjenesten ellers ingen tilknytning til AtB.

  Kom i gang med

  npm install bybussen

  Serveren startes opp med:

  var http = require('http')
  var bybussen = require('bybussen')
   
  var options = {
    user: '',
    pass: ''
  }
   
  http.createServer(bybussen(options)).listen(3000)

  TODO

  • Opprette direktespørring etter holdeplasser mot AtBs webservice

   Holdeplassene (stops.js) har frem til nå blitt manuelt oppdatert hver gang det kommer nye. Dataene fra webservice inneholder blant annet mye forkortelser som ikke er noe særlig brukervennlig. Disse er manuelt oppdatert.

   Forslag til løsning: lagre holdeplassene i en lokal base, samt opprette en enkel frontend for å kunne se diff mellom gammel og ny datasett (basert på holdeplassID), for å deretter dra inn nye holdeplasser, og gjøre endringer "as we go". Kan være et forslag å etterspørre ev. datasett med hele navn.

  Good ideas for later
  • Autentisering med API-nøkkel

   Ofte kan det være gøy å se bruksstatistikker. Det kan også være greit å ha en viss kontroll over tilgang til dataene mtp. ressursene en har tilgjengelig.

  Keywords

  none

  install

  npm i bybussen

  Downloadslast 7 days

  27

  version

  3.0.0

  license

  MIT

  repository

  github.com

  last publish

  collaborators

  • avatar