bitrix24-verify-signature
TypeScript icon, indicating that this package has built-in type declarations

0.1.24 • Public • Published

bitrix24-verify-sign

npm version npm downloads Build Status codecov

A this function verify signature for Bitrix24 application. Read more...

Install

npm i -S bitrix24-verify-signature

If you use yarn

yarn add bitrix24-verify-signature

Usage

import {bitrix24VerifySign} from 'bitrix24-verify-signature';
 
const data = {
    member_id: 'ef4a6c2c25c2aca2dc6a05d93b950d8d',
    secret_id: 'MY7KfVucXPjTHv7XlXOtkynoQ3NCRjOz2BM6SjcBaWwr54i4gP',
    signature: 'eyJJRCI6IjEiLCJFTUFJTCI6ImFzdGFzaGtpbmF2QGdtYWlsLmNvbSIsIk5BTUUiOiJcdTA0MTBcdTA0M2JcdTA0MzVcdTA0M2FcdTA0NDFcdTA0MzBcdTA0M2RcdTA0MzRcdTA0NDAiLCJzdGF0ZSI6IjEyMzQ1NiJ9.j75GjLjjDVEP3q1ZjSv6y+oG1DQcINX7TtPjJsrPrpc='
};
console.log( bitrix24VerifySign(data) ); // {sign: true, state: "123456"}

CDN

<script src="https://unpkg.com/bitrix24-verify-signature@latest/lib/index.js"></script>
<script>
const data = {
    member_id: 'ef4a6c2c25c2aca2dc6a05d93b950d8d',
    secret_id: 'MY7KfVucXPjTHv7XlXOtkynoQ3NCRjOz2BM6SjcBaWwr54i4gP',
    signature: 'eyJJRCI6IjEiLCJFTUFJTCI6ImFzdGFzaGtpbmF2QGdtYWlsLmNvbSIsIk5BTUUiOiJcdTA0MTBcdTA0M2JcdTA0MzVcdTA0M2FcdTA0NDFcdTA0MzBcdTA0M2RcdTA0MzRcdTA0NDAiLCJzdGF0ZSI6IjEyMzQ1NiJ9.j75GjLjjDVEP3q1ZjSv6y+oG1DQcINX7TtPjJsrPrpc='
};
console.log( bitrix24VerifySign(data) ); // {sign: true, state: "123456"}
</script> 

Readme

Keywords

Package Sidebar

Install

npm i bitrix24-verify-signature

Weekly Downloads

1

Version

0.1.24

License

MIT

Unpacked Size

1.32 MB

Total Files

6

Last publish

Collaborators

  • eustatos