node package manager
We need your input. Help make JavaScript better: Take the 2017 JavaScript Ecosystem survey »

babel-preset-es2017

babel-preset-es2017

Babel preset for all es2017 plugins.

Install

npm install --save-dev babel-preset-es2017

Usage

Via .babelrc (Recommended)

.babelrc

{
  "presets": ["es2017"]
}

Via CLI

babel script.js --presets es2017

Via Node API

require("babel-core").transform("code", {
  presets: ["es2017"]
});