avris-futurus

1.0.2 • Public • Published

Avris Futurus

Narzędzie generuje na podstawie polskiego tekstu wejściowego tekst zapisany ortografią zgodną z Mańifestem Jasieńskiego.

Więcej informacji: https://futurysci.avris.it

import futurus from 'avris-futurus';

console.log(futurus.futuriseWord('wrzesień')); // wżeśeń

console.log(futurus.futuriseText('Umrzeć - tego nie robi się kotu')); // Umżeć - tego ńe robi śę kotu

Package Sidebar

Install

npm i avris-futurus

Weekly Downloads

18

Version

1.0.2

License

LicenseRef-OQL-1.0

Unpacked Size

18.7 kB

Total Files

11

Last publish

Collaborators

  • avris