Neurotic Pantaloon Maker

  @shelf/tsconfig

  0.0.7 • Public • Published

  @shelf/tsconfig

  Install

  $ yarn add --dev @shelf/tsconfig
  

  Usage

  In your tsconfig.json:

  Backend

  {
   "extends": "@shelf/tsconfig/backend",
   "exclude": ["node_modules"],
   "include": ["src"]
  }

  Frontend

  {
   "extends": "@shelf/tsconfig/frontend",
   "exclude": ["node_modules"],
   "include": ["src"]
  }

  Publish

  $ git checkout master
  $ yarn version
  $ yarn publish
  $ git push origin master --tags

  License

  MIT © Shelf

  Keywords

  none

  Install

  npm i @shelf/tsconfig

  DownloadsWeekly Downloads

  4,754

  Version

  0.0.7

  License

  MIT

  Unpacked Size

  3.28 kB

  Total Files

  6

  Last publish

  Collaborators

  • anastasiash
  • kchlon
  • dmytro.harazdovskiy
  • duch0416
  • i5adovyi
  • olesiamuller
  • mykola.khytra
  • yuliiakovalchuk
  • el_scrambone
  • bodyaflesh
  • slavammellnikov
  • andrii-nastenko
  • andriisermiahin
  • arkadii007
  • mpushkin
  • batovpavlo
  • vasylhoban
  • andrew214
  • domovoj
  • vozemer
  • oleksii.dymnich
  • set001
  • bogdan.kyba
  • dima-bond
  • maksym.hayovets
  • oles.zadorozhnyy
  • ss1l
  • gemshelf
  • d-mii-
  • hartzler
  • tarasdyksan
  • andrii_butsa
  • nazarko_suv
  • bogdan.kolesnyk
  • vitaliishcherban
  • vladgolubev
  • marianna-milovanova
  • hmelenok
  • knupman
  • maaraanas
  • terret
  • chapelskyi.slavik
  • pihorb
  • irynah
  • diana.kryskuv
  • andy.raven
  • rafler
  • mykola.chepkyi
  • sskalp88
  • demiansua
  • yuriil
  • ktv18
  • drews_abuse
  • rostyslav-horytskyi
  • whodeen