@norges-domstoler/dds-formatting
TypeScript icon, indicating that this package has built-in type declarations

1.3.1 • Public • Published

@norges-domstoler/dds-formatting

Version License Checks

Tekstformatering til bruk i domstolenes tjenester.

Sjekk ut Elsa - domstolenes designsystem og Elsa Storybook for mer dokumentasjon og demoer.

📦 Installasjon

npm install @norges-domstoler/dds-formatting

🔨 Bruk

import { formatFoedselsnummer } from '@norges-domstoler/dds-formatting';

const mittUformaterteFoedselsnummer = '12345678901';
const riktigFormatertFoedselsnummer = formatFoedselsnummer(
  mittUformaterteFoedselsnummer
);

⌨️ For bidragsytere

Sjekk ut guiden for bidragsytere.

Install

npm i @norges-domstoler/dds-formatting

DownloadsWeekly Downloads

81

Version

1.3.1

License

MIT

Unpacked Size

8.39 kB

Total Files

16

Last publish

Collaborators

  • pettersmoen
  • agatajedryszek
  • dambe
  • erlenlok