Nautilus: Pelagic Mollusc

  @norges-domstoler/dds-components
  TypeScript icon, indicating that this package has built-in type declarations

  10.0.0 • Public • Published

  @norges-domstoler/dds-components

  Version License Checks

  React UI komponenter til bruk i domstolenes tjenester.

  Sjekk ut Elsa - domstolenes designsystem og Elsa Storybook for mer dokumentasjon og demoer.

  📦 Installasjon

  npm install @norges-domstoler/dds-components

  🔨 Bruk

  import * as React from 'react';
  import { createRoot } from 'react-dom/client';
  import { Button, TextInput } from '@norges-domstoler/dds-components';
  
  const App = () => (
   <>
    <TextInput label="Input" />
    <Button label="Primary" />
    <Button purpose="secondary" appearance="ghost" label="Secondary" />
   </>
  );
  
  const root = createRoot(document.getElementById('root'));
  
  root.render(<App />);

  📃 Komponenter

  Sjekk komponentstatus for oppdatert status.

  Tilgjengelige komponenter:

  • Breadcrumbs
  • Button
  • Card (inkludert CardAccordion)
  • Checkbox
  • Chip
  • Datepicker
  • DescriptionList
  • Divider
  • Drawer
  • FileUploader
  • FormGenerator
  • GlobalMessage
  • Grid
  • Icon
  • InputMessage
  • InternaHeader
  • List
  • LocalMessage
  • Modal
  • OverflowMenu
  • Pagination
  • Popover
  • ProgressTracker
  • RadioButton
  • Scrollbar
  • Search
  • Select
  • SkipToContent
  • Spinner
  • Table
  • Tabs
  • Tag
  • TextInput
  • TextArea
  • ToggleBar
  • ToggleButton
  • Tooltip
  • Typografikomponenter:
   • Caption
   • Heading
   • Label
   • Legend
   • Link
   • Paragraph
   • Typography
  • VisuallyHidden

  Release av ny versjon

  Det brukes en egen workflow for release av ny versjon av @norges-domstoler/dds-components som kjører på publisering av ny github release. Her brukes npm publish for å publisere en ny versjon av pakken til npm sitt pakkeregister, hvor det nye versjonsnummeret leses fra package.json. For å lage en ny release gjøres følgende:

  1. Versjonsnummeret i package.json må oppdateres manuelt med en egen commit i forkant av publisering av ny github release.

  2. Lag en ny release på github med release tag = versjonsnummer for best mulig oversikt, og legg ved en passende beskrivelse av hva som er nytt i denne versjonen. Publiser så releasen når alt er klart. Man kan også lage en Draft-release i forkant, og publisere denne releasen når alt som skal være med er merget inn i master.

  For versjonering brukes semantisk versjonering for å holde ting organisert og for å enkelt kommunisere utviklingsløpet til pakken.

  Pre-release versjoner

  Hvis man ønsker å publisere en pre-release kan man følge samme flyt som vanlig release, men markere releasen som "pre-release" på Github. Da vil det publiseres en ny versjon til next-taggen på NPM istedenfor latest som i normal flyt. Pre-releases kan brukes for å publisere innhold som er ment til å være med i neste versjon, men som kan testes av konsumenter før neste release er klar.

  Versjonsnummerering for pre-releases skal følge -beta.x, eksempelvis 5.0.0-beta.1 osv.

  ⌨️ For bidragsytere

  Sjekk ut guiden for bidragsytere.

  Install

  npm i @norges-domstoler/dds-components

  DownloadsWeekly Downloads

  537

  Version

  10.0.0

  License

  MIT

  Unpacked Size

  2.7 MB

  Total Files

  1300

  Last publish

  Collaborators

  • agatajedryszek
  • dambe
  • erlenlok