Neutrino Packing Machine

  This package has been deprecated

  Author message:

  This package is no longer maintained. It can be used by reading the linked repo

  @kth/collect_sis_imports_errors

  1.2.0 • Public • Published

  Läs loggfiler i Canvas

  Skript i denna katalog sammanställer loggar från sis imports i Canvas, så att man kan se om våra synkningar fungerar som väntat.

  Körs på följande sätt i ett terminalfönster:

  npm install
  npm start
  

  Då kommer du bli presenterad med att antal alternativ i terminalfönstret. Följ dem.

  Keywords

  Install

  npm i @kth/collect_sis_imports_errors

  DownloadsWeekly Downloads

  12

  Version

  1.2.0

  License

  MIT

  Unpacked Size

  8.82 kB

  Total Files

  7

  Last publish

  Collaborators

  • kthwebmaster
  • wkchung
  • exacs
  • ssundkvist
  • kth-ci
  • emilstenberg