Narnia's Poofy Meatcleaver

  @hinto/widget

  0.1.3 • Public • Published

  Hinto Widget

  <script>
  	window.hintoSettings = {
  		userId: 'USER ID',
  	}
  </script>
  <script>
  	;(function(window, document) {
  		var loader = function() {
  			var callback = function() {
  				window.Hinto.init(window.hintoSettings)
  			}
  			var script = document.createElement('script')
  			var tag = document.getElementsByTagName('script')[0]
  			script.src = 'https://unpkg.com/@hinto/widget/dist/index.js'
  			script.onload = callback
  			tag.parentNode.insertBefore(script, tag)
  		}
  		window.addEventListener
  			? window.addEventListener('load', loader, false)
  			: window.attachEvent('onload', loader)
  	})(window, document)
  </script>

  Utveckling 🛠

  $ npm install && npm run start

  Uppdatera paket 📦

  Använd np för att uppdatera versioner. np sköter uppdatering av version, skapar taggar och publicerar till npm.

  $ npm i -g np
  $ np

  Keywords

  none

  Install

  npm i @hinto/widget

  DownloadsWeekly Downloads

  26

  Version

  0.1.3

  License

  ISC

  Unpacked Size

  318 kB

  Total Files

  11

  Last publish

  Collaborators

  • albinmartinsson
  • oh
  • sebastiansson