Negligent Pachinko Machine

  @gospime/koa-boom

  1.1.1 • Public • Published

  Koa @hapi/boom

  Koa HTTP-friendly error objects from @hapi

  @hapi/boom

  Install

  npm i @gospime/koa-boom

  DownloadsWeekly Downloads

  2

  Version

  1.1.1

  License

  MIT

  Unpacked Size

  3 kB

  Total Files

  6

  Last publish

  Collaborators

  • kolegm