Neolithic Psychedelic Mushrooms

  @fremtind/jkl-loader-react
  TypeScript icon, indicating that this package has built-in type declarations

  7.2.0 • Public • Published

  @fremtind/jkl-loader-react

  Beskrivelse

  Se portalen for bruk og prinsipper.

  Kom i gang

  Lær hvordan du kan ta i bruk Jøkul

  Bruk av React-komponenten

  Installasjon

  1. Installér pakken med yarn add @fremtind/jkl-loader-react eller npm i @fremtind/jkl-loader-react. Stil-pakken blir automatisk installert som en avhengighet.

  2. Importer både React-pakken og stil-pakken i prosjektet ditt:

  import { Loader } from "@fremtind/jkl-loader-react";
  import "@fremtind/jkl-loader/loader.min.css";
  import "@fremtind/jkl-loader/skeleton-loader.min.css"; // dersom du skal bruke Skeleton-komponenter

  Bruk

  Komponenten tar følgende props:

  • textDescription: Påkrevd. Tekstlig forklaring av innlasting, f.eks. "Laster inn skjema". string
  • variant: Velg mellom ulike størrelser. large (default), medium eller small.
  • className: Eventuell(e) css-klassenavn for komponenten. string
  • politeness: Sett politeness setting på aria-live. polite (default) eller assertive.

  Den enkleste bruken av komponenten er altså:

  <Loader textDescription="Laster inn" />

  Prop'en className er praktisk dersom du vil benytte spacing eller sette farge gjennom hjelpeklassene fra jkl-core:

  <Loader className="jkl-spacing-l--top" /> // Gir spacing over loaderen

  Dersom du vil bruke inline loader i knapp har funksjonalitet for det blitt eksponert via props i jkl-button-react.

  Install

  npm i @fremtind/jkl-loader-react

  DownloadsWeekly Downloads

  373

  Version

  7.2.0

  License

  MIT

  Unpacked Size

  40.6 kB

  Total Files

  20

  Last publish

  Collaborators

  • pior-h
  • a11860
  • fremtind-bot