Narnia's Psychedelic Mushrooms

  @fremtind/jkl-list

  7.0.10 • Public • Published

  @fremtind/jkl-list

  • Utgått: Denne komponenten er utgått, og erstattet av @fremtind/jkl-list
  • Deprecated: This component is deprecated, and replaced by @fremtind/jkl-list

  Om lister

  Lister er strukturelementer. De gjør at vi kan utheve viktig informasjon for brukerne eller fortelle dem at de må gjøre noe i en bestemt rekkefølge. Det finnes to forskjellige lister: nummererte og unummererte.

  Nummererte lister

  Vi bruker nummererte lister når vi skal presentere instruksjoner, der rekkefølgen er viktig.

  Unummererte lister

  I unummererte lister bruker vi kulepunkter. Formålet med en slik liste er å organisere informasjonen og fremheve viktige opplysninger. Her er ikke rekkefølgen brukeren skal utføre noe i viktig, men vi må likevel passe på at vi presenterer det innholdet som er mest relevant først.

  Innrykk i lister

  Vi kan bruke innrykk under et enkelt listepunkt når det punktet har tilleggsinformasjon som vi må dele opp videre. Men bruk det sparsommelig. Før du bruker det, tenk nøye over om dette er et hovedpunkt som kan stå for seg selv, eller om det er informasjon som passer best som underpunkt. Selvstendige punkter skal ikke ha innrykk.

  Install

  npm i @fremtind/jkl-list

  DownloadsWeekly Downloads

  20

  Version

  7.0.10

  License

  MIT

  Unpacked Size

  23.3 kB

  Total Files

  7

  Last publish

  Collaborators

  • pior-h
  • a11860
  • fremtind-bot