Nicer Package Manager

  @fremtind/jkl-icon-button

  1.0.9 • Public • Published

   @fremtind/jkl-button

  Knapper

  Knapper starter en handling. Teksten på knappen forteller hva som vil skje når brukeren klikker på den.

  Knappetyper

  Primærknapp: brukes til den viktigste handlingen på en side - hovedhandlingen. En side kan noen ganger ha mer enn en hovedhandling, men ikke mange.

  Sekundærknapp: brukes til handlinger som ikke er like viktige for oss eller brukeren.

  Tertiærknapp: brukes til handlinger som er mindre viktige, eller som kan gi uønskede konsekvenser.

  Disse tre knappetypene har et hierarki. Når brukeren har flere valg samtidig, skal vi kun ha én primærknapp.

  Tekst på knapper

  Knappetekster skal være så enkle og korte som mulig og skal oppfordre til handling. Bruk helst bare to ord.

  Install

  npm i @fremtind/jkl-icon-button

  DownloadsWeekly Downloads

  268

  Version

  1.0.9

  License

  MIT

  Unpacked Size

  9.77 kB

  Total Files

  7

  Last publish

  Collaborators

  • pior-h
  • a11860
  • fremtind-bot