Neil Patrick's Mansion

  @fremtind/jkl-expand-button-react
  TypeScript icon, indicating that this package has built-in type declarations

  3.0.4 • Public • Published

  @fremtind/jkl-expand-button-react

  Beskrivelse

  Se portalen for bruk og prinsipper.

  Kom i gang

  Lær hvordan du kan ta i bruk Jøkul

  Bruk av React-komponenten

  Installasjon

  1. Installér pakken med yarn add @fremtind/jkl-expand-button-react eller npm i @fremtind/jkl-expand-button-react. Stil-pakken blir automatisk installert som en avhengighet.
  2. Importér både React-pakken og stil-pakken i prosjektet ditt:

  Bruk

  import { ExpandSection, ExpandButton } from "@fremtind/jkl-expand-button-react";
  import "@fremtind/jkl-expand-button/expand-button.min.css";
  import "@fremtind/jkl-icons/animated-icons.min.css";

  Install

  npm i @fremtind/jkl-expand-button-react

  DownloadsWeekly Downloads

  32

  Version

  3.0.4

  License

  MIT

  Unpacked Size

  37.6 kB

  Total Files

  18

  Last publish

  Collaborators

  • pior-h
  • a11860
  • fremtind-bot