Neurological Phenomenon Multiplexer

  This package has been deprecated

  Author message:

  Please use @fremtind/jkl-select instead

  @fremtind/jkl-dropdown

  0.10.0 • Public • Published

  @fremtind/jkl-dropdown

  Vi bruker nedtrekkslister for å gi brukerne mulighet til å velge et alternativ i en liste med valg. Som standard er ingen av alternativene valgt på forhånd. Vi bruker gjerne nedtrekkslister når det er mer enn tre valg. Hvis det er færre valg, bruker vi radioknapper.

  Nedtrekkslister skal alltid ha en ledetekst som tydelig forklarer hva listen inneholder valg for. Vi kan også legge til en hjelpetekst under, hvis vi trenger å forklare valgene nærmere.

  Eksempler

  • Velge mellom diagnoser, for eksempel når du melder skade/sykdom hos kjæledyr
  • Velge en årsak (skadetype)

  Install

  npm i @fremtind/jkl-dropdown

  DownloadsWeekly Downloads

  1

  Version

  0.10.0

  License

  MIT

  Unpacked Size

  17.3 kB

  Total Files

  6

  Last publish

  Collaborators

  • pior-h
  • a11860
  • fremtind-bot