Nimble Prime Musketeers

  @fremtind/jkl-content-toggle-react
  TypeScript icon, indicating that this package has built-in type declarations

  2.0.26 • Public • Published

  @fremtind/jkl-content-toggle-react

  Beskrivelse

  Se portalen for bruk og prinsipper.

  Kom i gang

  Lær hvordan du kan ta i bruk Jøkul

  Bruk av React-pakken

  Installasjon

  1. Installér pakken med yarn add @fremtind/jkl-content-toggle-react eller npm i @fremtind/jkl-content-toggle-react. Stil-pakken blir automatisk installert som en avhengighet.
  2. Importér både React-pakken og stil-pakken i prosjektet ditt:
  import { ContentToggle } from "@fremtind/jkl-content-toggle-react";
  import "@fremtind/jkl-content-toggle/content-toggle.min.css";

  Install

  npm i @fremtind/jkl-content-toggle-react

  DownloadsWeekly Downloads

  80

  Version

  2.0.26

  License

  MIT

  Unpacked Size

  9.74 kB

  Total Files

  10

  Last publish

  Collaborators

  • pior-h
  • a11860
  • fremtind-bot