Node's Perpetuum Mobile

  @fremtind/jkl-accordion-react
  TypeScript icon, indicating that this package has built-in type declarations

  7.0.4 • Public • Published

  @fremtind/jkl-accordion-react

  Beskrivelse

  Se portalen for bruk og prinsipper.

  Kom i gang

  Lær hvordan du kan ta i bruk Jøkul

  Bruk av React-pakken

  Installasjon

  1. Installér pakken med yarn add @fremtind/jkl-accordion-react eller npm i @fremtind/jkl-accordion-react. Stil-pakken blir automatisk installert som en avhengighet.

  2. Importer både React-pakken (velg komponenten(e) du trenger) og stil-pakken i prosjektet ditt:

  import { Accordion, AccordionItem } from "@fremtind/jkl-accordion-react";
  import "@fremtind/jkl-accordion/accordion.min.css";

  Bruk

  En enkel bruk av Accordion kan se slik ut:

  <Accordion>
    <AccordionItem title="Accordion #1">Her er det som går inni accordion. Det kan være så mangt.</AccordionItem>
    <AccordionItem title="Accordion #2">Her er annet innhold til accordion.</AccordionItem>
  </Accordion>

  Merk at AccordionItem kan ha annet innhold enn ren tekst. Komponenten tar inn prop-en children som er av typen ReactNode.

  Dersom det er ønskelig at et AccordionItem er utvidet når komponenten lastes inn, kan prop-en startExpanded benyttes.

  Install

  npm i @fremtind/jkl-accordion-react

  DownloadsWeekly Downloads

  308

  Version

  7.0.4

  License

  MIT

  Unpacked Size

  32.1 kB

  Total Files

  23

  Last publish

  Collaborators

  • pior-h
  • a11860
  • fremtind-bot