Nutritious Potato Munchies

  @digitaliseringsbyran/business-halland

  0.0.11 • Public • Published

  Initialiseringsscript 💻

  Google Analytics 📊

  Skapa en ny vy för siten i Analytics. Glöm inte att:

  • [x] Skapa och applicera ett filter som endast inkluderar trafik från hänvisning där widgeten ska implementeras
  • [x] Ställa in site search med query-parametern bhq

  Användning 💬

  Placera följande längst ner på alla undersidor på värdsiten där widgeten ska visas.

  <script
  	async
  	src="https://unpkg.com/@digitaliseringsbyran/business-halland@^1.x.x/dist/index.js"
  ></script>
  <script>
  	window.addEventListener('load', function() {
  		BusinessHalland.init({
  			position: 'right',
  			whitelist: ['/naringsliv', '/kontakta-oss'],
  		})
  	})
  </script>

  Options ⚙️

  position

  type: string default: 'right'

  Bestämmer var widgeten ska visas på värdsiten. Accepterar left.

  whitelist

  type: array default: null

  En array av strängar med specifika undersidor på värdsiten där widgeten ska visas. Ignorera om du vill visa widgeten på alla undersidor.

  Utveckling 🛠

  $ npm install && npm run start

  Gå till http://localhost:1234

  Crawla en site och kör initialiseringsscriptet 🕷

  Bygg en version av initialiseringsscriptet:

  $ npm run build

  Kör scriptet för att crawla en site och följ instruktionerna:

  $ npm run test-site

  Uppdatera paket 📦

  Använd np för att uppdatera versioner. np sköter uppdatering av version, skapar taggar på github och publicerar till npm.

  $ npm i -g np
  $ np

  Keywords

  none

  Install

  npm i @digitaliseringsbyran/business-halland

  DownloadsWeekly Downloads

  76

  Version

  0.0.11

  License

  ISC

  Unpacked Size

  67.6 kB

  Total Files

  11

  Last publish

  Collaborators

  • albinmartinsson
  • oh
  • sebastiansson