Nanoscale Parts Manufacturing

  @deidee/desass

  0.6.0 • Public • Published

  desass

  Magische kolommen

  Geïnspireerd door Bootstrap en gebaseerd op deFlex, kan deSass kolommen met arbitraire breedtes maken. Je zet er een breuk in en deSass berekent niet alleen de breedte in procenten, maar groepeert het direct met kolommen van dezelfde breedte.

  Het volgende voorbeeld (waarbij het gaat om de functie column(); de klassenamen zijn geen onderdeel van deSass):

  .col-1of2 {
   @include column(1/2);
  }
  
  .col-2of4 {
   @include column(2/4);
  }
  
  .col-3of4 {
   @include column(3/4);
  }

  Produceert de volgende output:

  .col-1of2, .col-2of4 {
   flex: 0 0 auto;
   width: 50%;
  }
  
  .col-3of4 {
   flex: 0 0 auto;
   width: 75%;
  }

  Op deze manier kunnen ook meer creatieve en complexe kolommen worden gecreëerd, zoals dit voorbeeld van de gulden snede:

  @use "sass:math";
  
  $phi: math.div(math.sqrt(5) + 1, 2);
  
  .golden-ratio-a {
   @include column(1 / $phi);
  }
  
  .golden-ratio-b {
   @include column(1 - 1 / $phi);
  }
  

  Toegankelijkheidscontroles

  deSass kan de contrastratio tussen twee kleuren (bijvoorbeeld een tekstkleur en een achtergrondkleur) berekenen en vervolgens toetsen of deze aan de richtlijnen van WCAG 2.1 (niveau AA of AAA) voldoet.

  Optioneel kan er een corps worden meegegeven, waarbij 24px of groter wordt gezien als large type (waarvoor andere regels gelden).

  @debug get-color-luminance(#2269ca); // 0.1470749981
  @debug get-color-contrast-ratio(#2269ca, white); // 5.3279208935
  @debug get-color-contrast-ratio(#2269ca, black); // 3.9414999621
  @debug get-color-contrast-ratio(#2269ca, blue); // 1.6127250254
  @debug is-wcag(#2269ca, white); // True!
  @debug is-wcag-aaa(#2269ca, white); // False. :(
  @debug is-wcag-aaa(#2269ca, white, 32px); // True again. :)

  Sinds v0.2

  SVG als achtergrondafbeelding

  Stel je hebt de volgende, eenvoudige hamburger:

  <svg width="40" height="20" viewBox="0 0 40 20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
    <rect width="100%" height="4"/>
    <rect y="8" width="100%" height="4"/>
    <rect y="16" width="100%" height="4"/>
  </svg>

  Met deSass kun je deze in je stylesheet gebruiken zonder de afbeelding apart te hoeven hosten en wel op de volgende manier:

  .hamburger {
   background-image: inline-svg('<svg width="40" height="20" viewBox="0 0 40 20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><rect width="100%" height="4"/><rect y="8" width="100%" height="4"/><rect y="16" width="100%" height="4"/></svg>');
  }

  Je kunt de XML op deze manier dus direct in de Sass plaatsen.

  Op deze manier kun je zelfs je Sass-variabelen (of andere Sass-functies) gebruiken in je SVG. Voorbeeld:

  $hamburger-color: #2269ca;
  
  .hamburger {
   background-image: inline-svg('<svg fill="#{$hamburger-color}" width="40" height="20" viewBox="0 0 40 20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><rect width="100%" height="4"/><rect y="8" width="100%" height="4"/><rect y="16" width="100%" height="4"/></svg>');
  }
  
  /*
  .hamburger {
   background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg%20fill%3D%22%232269ca%22%20width%3D%2240%22%20height%3D%2220%22%20viewBox%3D%220%200%2040%2020%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3Crect%20width%3D%22100%25%22%20height%3D%224%22%2F%3E%3Crect%20y%3D%228%22%20width%3D%22100%25%22%20height%3D%224%22%2F%3E%3Crect%20y%3D%2216%22%20width%3D%22100%25%22%20height%3D%224%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E");
  }
  */

  Als je de data-URI, om wat voor reden dan ook, los wilt hebben kan dat ook:

  $hamburger-image: inline-svg-url('<svg fill="#{$hamburger-color}" width="40" height="20" viewBox="0 0 40 20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><rect width="100%" height="4"/><rect y="8" width="100%" height="4"/><rect y="16" width="100%" height="4"/></svg>');

  Let op: deze techniek is niet aangeraden bij complexe SVG en niet bruikbaar als individuele onderdelen geanimeerd moeten worden.

  Installatie

  npm install --save-dev @deidee/desass

  Publiceren

  Publiceren wordt gedaan door deIdee en wel op de volgende manier:

  npm publish --access public

  Keywords

  Install

  npm i @deidee/desass

  DownloadsWeekly Downloads

  2

  Version

  0.6.0

  License

  UNLICENSED

  Unpacked Size

  22.2 kB

  Total Files

  28

  Last publish

  Collaborators

  • acj