@cooller458/crypto-exchange-wallet-cli

1.1.1 • Public • Published

crypto-exchange-wallet-cli

Crypto wallet generator CLI tool

Features

 • [x] Yeni kripto cüzdan adresi oluşturma (çevrimdışı)
 • [x] Öneki olan cüzdan adresi oluşturma (başlangıçta belirli bir metin): [-p] (büyük/küçük harfe duyarsız) veya [-P] (büyük/küçük harfe duyarlı)
 • [x] Soneki olan cüzdan adresi oluşturma (sonda belirli bir metin): [-s] (büyük/küçük harfe duyarsız) veya [-S] (büyük/küçük harfe duyarlı)
 • [x] Farklı formatlarda cüzdan oluşturma (Bitcoin için: Legacy, SegWit, Bech32; BNB için: BEP2, BEP20): [-f]
 • [x] İstediğiniz bir kelime dizisinden cüzdan oluşturma: [-m]
 • [x] Kelime dizisi oluşturma: [-m] veya [-m 12] veya [-m 15] veya [-m 18] veya [-m 21] veya [-m 24]
 • [x] Birden fazla cüzdan oluşturma: [-n]
 • [x] Sonucu CSV dosyasına kaydetme: [--csv]
 • [x] Oluşturulan kelime dizisini panoya kopyalama: [-C veya --copy]
 • [x] Ek "geeky" bilgileri gösterme: [-g]

Tüm desteklenen komutlar için Seçenekler bölümünü kontrol edin

Install

# via NPM
$ npm i -g @cooller458/crypto-exchange-wallet-cli

# via PNPM
$ pnpm add -g @cooller458/crypto-exchange-wallet-cli

# via Yarn
$ yarn global add @cooller458/crypto-exchange-wallet-cli

Usage

# rastgele EVM uyumlu cüzdan oluştur (Ethereum, Polygon, herhangi bir L1/L2 EVM uyumlu zincir vb.)
$ cw

# rastgele BTC cüzdanı oluştur (varsayılan format: bech32 - "bc1q...")
$ cw -c btc

# rastgele kelime dizisi oluştur (12 kelime) herhangi bir cüzdan uygulamasında kullanmak için
$ cw -m

# belirli uzunlukta rastgele kelime dizisi oluştur (12, 15, 18, 21 veya 24 kelime)
$ cw -m 12
$ cw -m 15
$ cw -m 18
$ cw -m 21
$ cw -m 24

# verilen bir kelime dizisinden cüzdan oluştur
$ cw -m "radio bright pizza pluck family crawl palm flame forget focus stock stadium"

# N adet rastgele cüzdan oluştur (varsayılan coin ETH/ERC benzeridir)
$ cw -n 10

# istenilen öneki ile rastgele ERC benzeri cüzdan oluştur
$ cw -p aaa

# istenilen öneki ile rastgele BTC cüzdanı oluştur (büyük/küçük harfe duyarsız)
$ cw -c BTC -p ABC

# istenilen öneki ile rastgele BTC cüzdanı oluştur (büyük/küçük harfe duyarlı)
$ cw -c BTC -P abc

# istenilen soneki ile rastgele BTC cüzdanı oluştur (büyük/küçük harfe duyarsız)
$ cw -c BTC -s ABC

# istenilen soneki ile rastgele BTC cüzdanı oluştur (büyük/küçük harfe duyarlı)
$ cw -c BTC -S abc

# BTC legacy cüzdanı oluştur ("1...")
$ cw -c BTC -f legacy

# BTC segwit cüzdanı oluştur ("3...")
$ cw -c BTC -f segwit

# kelime dizisinden BTC bech32 cüzdanı oluştur
$ cw -c BTC -f bech32 -m "radio bright pizza pluck family crawl palm flame forget focus stock stadium"

# kelime dizisinden N adet BTC bech32 cüzdanı oluştur
$ cw -c BTC -f bech32 -n 10 -m "radio bright pizza pluck family crawl palm flame forget focus stock stadium"

# BTC Taproot cüzdanı oluştur ("bc1p...")
$ cw -c BTC -f taproot

# kelime dizisinden ERC benzeri cüzdan oluştur
$ cw -m "radio bright pizza pluck family crawl palm flame forget focus stock stadium"

# kelime dizisinden BNB (BEP2) cüzdanı oluştur
$ cw -c BNB -f BEP2 -m "radio bright pizza pluck family crawl palm flame forget focus stock stadium"

# kelime dizisinden BNB (BEP20) cüzdanı oluştur
$ cw -c BNB -f BEP20 -m "radio bright pizza pluck family crawl palm flame forget focus stock stadium"

# cüzdanı CSV dosyasına kaydet ve çıktıyı kaydet ("cw-output.csv" varsayılan olarak)
$ cw -c btc --csv

# birkaç cüzdan oluştur ve çıktıyı özel isimli "new.csv" CSV dosyasına kaydet
$ cw -c btc -n 10 -D new

# desteklenen tüm blok zincirlerini listele
$ cw -l

Desteklenen Blok Zincirleri & işaretler

 • EVM (Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimism, L2/L3, etc.)
 • BTC (Bitcoin) [legacy, segwit, bech32, taproot]
 • ETH (Ethereum)
 • BNB (Binance Coin) [BEP2, BEP20, ERC20]
 • BSC (Binance Smart Chain)
 • ARB (Arbitrum)
 • OP (Optimism)
 • MATIC (Polygon)
 • SOL (Solana)
 • TON (The Open Network)
 • DOGE (Dogecoin) [legacy, segwit, bech32]
 • BCH (Bitcoin Cash)
 • LTC (Litecoin) [legacy, segwit, bech32]
 • POLYGON (Polygon)
 • TRX (Tron)
 • XTZ (Tezos)
 • DASH (Dash)
 • DCR (Decred)
 • ZEC (Zcash)
 • QTUM (Qtum)
 • BTG (Bitcoin Gold)
 • ONE (Harmony)
 • DGB (DigiByte)
 • RDD (ReddCoin)
 • VTC (Vertcoin)
 • MONA (MonaCoin)
 • NMC (NameCoin)
 • PPC (PeerCoin)
 • BLK (BlackCoin)
 • VIA (Viacoin)
 • NBT (NIX Bridge Token)
 • PLS (PulseChain)

Ethereum, Binance Smart Chain veya Polygon gibi ekosistemlerde token olan diğer tüm kripto paralar da desteklenmektedir (L2/L3, vb.).

Options

 • -b veya -c veya --chain: Cüzdan oluşturulacak blok zincirinin işaretini belirtin
 • -C veya --copy: Oluşturulan mnemonic'i panoya kopyala
 • -D veya --csv: Çıktıyı özel veya varsayılan adıyla CSV dosyasına kaydet ("cw-output.csv") - Kısayol için -o csv -F filename
 • -f veya --format: Blok zinciri cüzdan formatını belirtin (BTC için: legacy, segwit, bech32)
 • -g veya --geek: Ekstra "geeky" bilgileri göster
 • -l veya --list: Desteklenen tüm blok zincirlerini listele
 • -m veya --mnemonic [value]: Değer verilmeden veya 12, 18, veya 24 ile kullanıldığında, bu uzunluktaki bir mnemonic dizesi oluşturur. Bir mnemonic dizesi sağlandığında, verilen dizeden bir cüzdan oluşturur. Örneğin:
  • $ cw -m: Varsayılan 12 kelimelik mnemonic dizesi oluşturur.
  • $ cw -m 12: 12 kelimelik mnemonic dizisi oluşturur.
  • $ cw -m 15: 15 kelimelik mnemonic dizisi oluşturur.
  • $ cw -m 18: 18 kelimelik mnemonic dizisi oluşturur.
  • $ cw -m 21: 21 kelimelik mnemonic dizisi oluşturur.
  • $ cw -m 24: 24 kelimelik mnemonic dizisi oluşturur
  • $ cw -m "seed phrase'ı buraya yaz": Sağlanan mnemonic'den bir cüzdan oluşturur..
 • -n veya --number: Gösterilecek cüzdan sayısını belirtin (sadece HD cüzdanlar için çalışır, örneğin BTC/LTC/DOGE)
 • -p veya --prefix: Cüzdan adresi için istenen ön eki belirtin (küçük/büyük harfe duyarsız)
 • -P veya --prefix-sensitive: Cüzdan adresi için istenen ön eki belirtin (küçük/büyük harfe duyarlı)
 • -s veya --suffix: Cüzdan adresi için istenen son eki belirtin(küçük/büyük harfe duyarsız)
 • -S veya --suffix-sensitive: Cüzdan adresi için istenen son eki belirtin(küçük/büyük harfe duyarlı)

Currently not necessary options:

 • -F veya --filename: Verilerin çıktısını almak için bir dosya adı belirtin (sadece -o argümanı ile çalışır)
 • -o veya --output: Oluşturulan verilerin çıktısını almak için bir dosya formatı belirtin (şu anda sadece csv desteklenmektedir)

Node.js supported versions

 • [x] v16.x ✅
 • [ ] v17.x ⛔
 • [x] v18.x ✅
 • [x] v19.x ✅
 • [x] v20.x ✅
 • [x] v21.x ✅

Ubuntu 22.04 & Mac M1 üzerinde test edilmiştir

TODO

 • [ ] Tüm Bitcoin çatalları için SegWit Bech32 cüzdan adresi desteği
 • [ ] testler

Chain JSON File Structure Explained

Her zincir JSON dosyası, blok zincirinin nasıl çalıştığı ve cüzdan adreslerinin nasıl üretildiği ve formatlandığı hakkında temel bilgiler sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Her alanın detaylı açıklaması şöyledir:

 • title: Blok zincirinin tam, okunabilir başlığı.
 • network: Blok zincirinin takip ettiği ağ veya protokol türü (örn., Ethereum-uyumlu zincirler için EVM).
 • startsWith: Cüzdan adresinin genellikle başladığı karakterler seti.
 • prefixTest: Cüzdan adresinin ön ekinde görünebilecek geçerli karakterleri test eden bir düzenli ifade deseni.
 • apps: Oluşturulan adreslerle kullanılabilecek desteklenen cüzdan uygulamaları dizisi.
 • flags: Cüzdan üretimi için desteklenen özellikler dizisi. Yaygın bayraklar arasında m mnemonic desteği, n birden fazla cüzdan üretimi, p ön ek desteği ve s son ek desteği bulunur.
 • formats: (İsteğe bağlı) Blok zinciri birden fazla formatı destekliyorsa, her formatın benzersiz özelliklerini belirten bir nesne.

Author

Cooller458

License

MIT

Package Sidebar

Install

npm i @cooller458/crypto-exchange-wallet-cli

Weekly Downloads

8

Version

1.1.1

License

MIT

Unpacked Size

63.4 kB

Total Files

43

Last publish

Collaborators

 • cooller458