@aarhus-university/au-lib-react-components

12.2.0 • Public • Published

AU Lib React Components

@aarhus-university/au-lib-react-components

Beskrivelse

React-komponentbibliotek, der kan anvendes på tværs af andre React-projekter

Kræver

Nodejs/npm

Installation

  • Kør npm install i en terminal for at installere npm-afhængigheder til dette projekt.
  • Kør npm install @aarhus-university/au-lib-react-components@latest --save i en terminal for at installere dette projekt som en afhængighed i et andet npm-projekt.

Afvikling

  • npm run build for at bygge de færdige Universal Module Definition-filer (til brug som selvstændige applikationer)

Versionering og udgivelse

  • npm version major|minor|patch for 'version bump'.
  • npm publish for udgivelse i npm-registry.

Readme

Keywords

none

Package Sidebar

Install

npm i @aarhus-university/au-lib-react-components

Weekly Downloads

25

Version

12.2.0

License

none

Unpacked Size

4.18 MB

Total Files

118

Last publish

Collaborators

  • rauffhansen
  • mbkau
  • mihtjel
  • jonatan.schwennesen.au
  • riisen